Næringsrike men ufordøyelige småkaker

Det er ikke godt å si hva det plutselige oppstyret omkring Yahoo! og DoubleClicks bruk av "småkaker" til å skape individuelle profiler av nettsidebesøkende vil kunne føre til. Men uansett hva utfallet blir, er striden en interessant illustrasjon av både hastigheten og uoversiktligheten i rettsutviklingen på IT-området.

Det er ikke godt å si hva det plutselige oppstyret omkring Yahoo! og DoubleClicks bruk av "småkaker" til å skape individuelle profiler av nettsidebesøkende vil kunne føre til. Men uansett hva utfallet blir, er striden en interessant illustrasjon av både hastigheten og uoversiktligheten i rettsutviklingen på IT-området.

Søksmålet mot Yahoo! er spesielt instruktivt. Søksmålet er en typisk og utpreget juridisk kreativ "class action" (massesøksmål, red.anm.) anlagt på vegne av 50 millioner (!) Yahoo!-abonnenter og brukere som krever økonomisk erstatning begrenset nedad til 50 milliarder dollar.

Siden Yahoo! driver forretningsvirksomhet over hele USA kan slike saker anlegges i en hvilken som helst jurisdiksjon. Det er neppe noen tilfeldighet - som marxistene pleide å uttrykke det - at saken ble anlagt i Texas, som regnes for å ha spesielt saksøkervennlige juryer.

I og med de betydelige interessene - både av økonomisk og ikke-økonomisk art - som står på spill, vil søksmålene (det blir utvilsomt flere) sannsynligvis fremtvinge en forsért lovgivningsvirksomhet.

Det vil være upraktisk å overlate lovgivningen til de enkelte delstatene, da det er et sterkt behov for homogen lovgivning på dette området. I første omgang vil derfor initiativet til lovgivning ventelig komme fra de føderale myndighetene.

Lovgivningen, når og hvis den kommer, vil trolig bli et lite gjennomtenkt hastverksarbeid. Kongressen har mye annet å stelle med, og vil komme under et kraftig press til å vedta et eller annet lovforslag så fort som mulig. Det blir derfor lite tid til grundig lovforberedelse.

I slike situasjoner vedtar Kongressen typisk et kompromiss hvor manglende enighet om detaljene i lovgivningen og manglende innsikt i lovgivningens konsekvenser, blir dekket over med vage og ulne formuleringer som i realiteten overlater store deler av detaljene i lovgivningen til domstolene. Deretter fortsetter tingene stort sett som før mens domstolene smått om senn får seg forelagt detalj-spørsmålene til avgjørelse og forsøker å utvikle et noenlunde rasjonelt system.

Noen virkelig avklaring kommer neppe før det er gått fire-fem år.

Siden striden om småkakene (eng. cookies) berører både privatlivets fred og talefriheten, som begge har grunnlovsmessig forankring i USA, vil det også - parallelt med lovgivningen og fortolkningen av den - sannsynligvis bli atskillig prosedyre om de konstitusjonelle grensene for adgangen til å samle inn og bruke informasjon av den typen Yahoo! og DoubleClick samler inn.

Når det er gått noen år blir det så gjerne vedtatt en revidert lovgivning som bygger på domstolenes grunnlovsmessige avgjørelser og erfaringen vunnet gjennom annen domspraksis. Den reviderte lovgivningen vil som regel være av bedre kvalitet enn forgjengeren - hvis da ikke utviklingen i mellomtiden allerede har løpt fra hele problemstilllingen.

Som sagt, det er vanskelig å spå om utfallet, men jeg våger likevel, i all beskjedenhet, følgende generelle prognose: Amerikanernes enormt sterke og inngrodde motvilje mot alt som kan tenkes å bli brukt til totalitær overvåking og kontroll kommer til å trekke det lengste strået i konkurransen med næringslivets interesse i en uhemmet innsamling av forbrukerinformasjon.

Tidligere juridiske betraktninger fra digi.nos

mann i Los Angeles finner du nedenfor:


Har du blikket rettet mot Silicon Valley? Sjekk ut digi.no JUS§
Antitrustsaken mot Microsoft - en studie i spilt møye
Lær patentknepene av amerikanerne
Åtselgribbene samles over Microsoft

Til toppen