Nærmere en halv million unge har prøvd Internett

Ferske tall fra MMIs Barne- og ungdomsundersøkelse viser at 67 prosent av barn og unge mellom 8 og 24 år har tilgang til Internett. Og nærmere en halv million har prøvd nettet selv.

Ferske tall fra MMIs Barne- og ungdomsundersøkelse viser at 67 prosent av barn og unge mellom 8 og 24 år har tilgang til Internett. Og nærmere en halv million har prøvd nettet selv.

Markeds- og mediainstituttet (MMI) foretar jevnlig en stor barne- og ungdomsundersøkelse i aldersgruppen 8-24 år. Utviklingen fra 1996 til 1997 viser at 88 prosent, det vil si 829.000 av de unge i alderssegmentet har hørt om Internett og world wide web. Tallet i 1996 var 739.000 (77 prosent).

I fjor var det 191.000 i alderen 8-24 år som selv hadde prøvd Internett. Dette tallet er over fordoblet til i år, viser statistikkene fra MMI. 456.000 barn og unge har nå prøvd mediet.

Samtidig har det vært en formiddabel vekst i tilgjengeligheten til Internett. 132.000 eller tre ganger så mange har hjemmetilgang i 1997 sammenlignet med i fjor. Skole- og universitetstilgangen er fordoblet og gir nå 286.000 norske ungdommer mulighetene til å surfe.

Totalt er det 67 prosent eller 636.000 av folk i dette unge alderssegmentet som kan komme seg på nettet hvis de vil.

Blant guttene har 58 prosent selv prøvd nettet, mens tallet blant jentene ligger rundt 38 prosent av 8-24-åringene. 24 prosent av den mannlige delen bruker Internett én gang i uken eller oftere, mens jentene er oppe på guttas 1996-nivå som er rundt ti prosent som benytter nettet én gang i uken eller oftere.

TABELL: MMIs internettundersøkelse blant barn og unge (8-24 år) - 1997:

Har hørt om
Internett/www
Har tilgang
til Internett
Har prøvd
Internett
Bruker 1 gang i
uken (el. oftere)
Totalt: 829.000 - 88% Totalt: 636.000 - 67% Totalt: 456.000 - 48% Totalt: 162.000 - 17%
Gutter: 90 % Hjemme: 132.000 Gutter: 58% Gutter: 24%
Jenter: 85% Skole/Univ.: 286.000 Jenter: 38% Jenter: 10%
1996: 739.000 - 77% 1996: 301.000 - 31,5% 1996: 191.000 - 20% 1996: 67.000 - 7%

Kilde: MMIs Barn- og ungdomsundersøkelse. Antall intervjuer: 960.

Til toppen