Nalbant frikjent i Broadband saken

Nadir Nalbant er av Oslo Tingrett frikjent på alle tiltalepunkter i saken som ble reist av konkursboet etter Nye Broadband AS. Retten fastslår at Nalbant verken har gitt uriktige eller villedende opplysninger, brutt aksjeloven eller opptrådt uaktsomt.

Dette skriver Nalbant i en pressemelding i ettermiddag.

Da Broadband Mobile som innehaver av en av de norske UMTS-lisensene gikk konkurs, kjøpte Nalbant konkursboet i et forsøk på å bygge opp et konsortium som kunne drive selskapet videre.

Dette lot seg ikke gjøre innen de korte tidsfristene departementet ga. Også ”Nye Broadband” måtte derfor slås konkurs, og boet har i kjølvannet av dette reist innsigelser mot Nalbants forsøk, med krav om personlig erstatningsansvar. Oslo Tingrett har i dom av 26. februar frikjent Nalbant fra anklagene.

- Jeg har hele tiden følt meg trygg på at rettssystemet ville behandle saken på en god og rettferdig måte, og anerkjenne mitt ærlige forsøk på å videreutvikle en sunn konkurranse i det norske telemarkedet, sier Nadir Nalbant.

- Jeg er selvsagt glad for utfallet, og vil konsentrere kreftene på en fortsatt innsats for å styrke konkurransetilbudet i mobilmarkedet, til beste for norske mobilkunder.

Les mer om:
;