Nalbant gir opp UMTS-drøm

Nadir Nalbant har i dag orientert Samferdselsdepartementet om at det ikke har vært mulig å sette sammen et konsortium for utbygging av det tredje UMTS-nettet i Norge innen de stramme tidsfrister som departementet har gitt.

- Da vi som eneste gruppering la inn bud på Broadband Mobiles konkursbo innen bostyrets tidsfrist, var det gjort kjent at UMTS-lisensen skulle følge boet, og ikke utlyses på nytt. Det ble ikke opplyst at dette bare skulle gjelde i noen få uker, hvilket i praksis betyr en ny utlysning. Det har under meget tøffe arbeidsbetingelser ikke vært mulig i løpet av en drøy tre ukers periode å gjøre den jobben verdens ledende telecom-konsern fikk

måneder på ved forrige utlysning, sier Nadir Nalbant i en pressemelding.

Han ble bedt av noen sentrale aktører å forsøke å arrangere et konsortium som skulle overta konkursboet etter Broadband Mobile, inkludert selskapets UMTS-konsesjon. Ved konkurs måtte imidlertid Samferdselsdepartementet godkjenne den nye kjøperen av konkursboet dersom UMTS-konsesjonen skulle følge med boet.

Det er denne prosessen som Nadir Nalbant nå gir opp på vegne av sin gruppering. Nalbant sier han er skuffet over at det ikke var mulig å få tiden ut september som han først bad om.

I formiddagstimene fredag sitter ledelsen i Samferdselsdepartementet i møter for å avklare situasjonen rundt UMTS-konsesjonen.

Nadir Nalbant ønsker ikke å kommentere nærmere hvilke aktører som har vært involvert i diskusjonene omkring dannelsen av et konsortium, men henviser til at både bostyret og Samferdselsdepartementet er blitt orientert gjennom prosessen. - Når kortene nå deles ut på nytt gjennom en ny utlysning, er det naturlig at aktuelle aktører får anledning til å posisjonere seg på nytt, uten bindinger eller historikk å ta med seg inn i nye forhandlinger, sier Nalbant.

Til toppen