Nalbant pumpet opp verdien på Hello

Nalbant pumpet opp verdien på Hello

Nadir Nalbant kjøpte egne aksjer billig, for så å kreve langt mer av eksterne investorer.

Rett før Nadir Nalbant hentet inn eksterne investorer til Hello, investerte han og medgründeren til en langt lavere aksjepris.

DNB Nor gikk inn med 10 millioner og Tafjord Kraft investerte 5 millioner kroner i Nadir Nalbants mobilselskap Hello, i fjor høst. Det priset selskapet til 115 millioner kroner. Investorene betalte 642,84 kroner per aksje.

Ifølge Dagens Næringsliv gikk Nalbant og medgründer Tore Kristoffersen inn med til sammen fem millioner kroner i selskapet ti dager tidligere. Da betalte de 90 kroner per aksje, noe som priset selskapet til 14 millioner kroner. Dermed var det på papiret en oppgang på 614 prosent mellom de to kapitalinnsprøytingene.

– Vi gjorde vurderinger av caset ut fra hva vi kunne få ut av dette. Vi fant ut at prisingen var akseptabel, sier Frode Siem, daglig leder i Tafjord Krafts bredbåndsselskap, til avisa.

Det er ikke uvanlig at eksterne investorer som kommer inn på et senere tidspunkt betaler en høyere pris enn hva selskapets tidlige investorer betaler. Det er også verdt å merke seg at papirgevinsten i praksis ikke har betydning før aksjene eventuelt selges.

Til toppen