Nalbant saksøker Telenor Mobil

Telenor har blitt saksøkt for overprising av utleide tjenester før og nå starter Sense-sjef Nadir Nalbant en ny runde.

For selskapet hadde monopol så lenge, er det mange ny konkurrenter som på en eller annen måte vil eller må leie linjer eller tilgang fra Telenor.

Dette fører til rettssaker, for Telenor, har det vist seg, har ofte tatt for høye priser når man i ettertid har regnet over hva som skulle vært prisene for året som gikk.

Sense er landets tredje største mobilselskap, men har ikke noe nett selv - selskapet leier av Telenor. Nå krever Sense 170 millioner kroner tilbake fra Telenor, skriver Dagens Næringsliv. Kravet stammer fra regningene Sense betalte til Telenor i 2001 og 2002.

Sense, eid av Reitan-gruppen, varslet en rettssak i november, men først i Telenors ferske årsrapport blir størrelsen på søksmålet kjent.

Bakgrunnen for søksmålet er at både Post- og Teletilsynet og Samferdselsdepartmentet hvert år sjekker om Telenor overholder såkalte kostnadsbaserte priser - det vil si kostnad pluss en gitt fortjenete. Disse prisene har ofte vært for høye, men vedtakene fra staten gir ikke tilbakevirkende kraft.

Telenor må kutte prisene sine når vedtakene kommer, men har tidligere sluppet å tilbakebetale det de så langt har fått utbetalt for mye.

Nå prøver derfor Sense seg i rettssalen i stedet, men en rettssak kan ta tid. Saken er ikke en gang berammet

Les mer om:
;