Nalbant tror ikke på fire UMTS-nett

Dersom bobestyrer i Broadband Mobile-boet, Kjell Dagestad får flere kandidater på boet, har grupperingen Nadir Nalbant representerer gitt bobestyret anledning til å velge kandidat som kan tre inn i eksisterende forpliktelser. Nalbant mener det viktigste er å sikre det tredje mobilnettet - han tror ikke det blir flere.

Dersom bobestyrer i Broadband Mobile-boet, Kjell Dagestad får flere kandidater på boet, har grupperingen Nadir Nalbant representerer gitt bobestyret anledning til å velge kandidat som kan tre inn i eksisterende forpliktelser. Nalbant mener det viktigste er å sikre det tredje mobilnettet - han tror ikke det blir flere.

Dersom bobestyrer i Broadband Mobile-boet, Kjell Dagestad får flere kandidater på boet, har grupperingen Nadir Nalbant representerer gitt bobestyret anledning til å velge kandidat som kan tre inn i eksisterende forpliktelser.

Eks-sjef i Sense Communications International, sier til digi.no at hans gruppering har gitt bostyret anledning til å velge andre som kan komme inn og overta de forpliktelsene hans gruppering har, dersom bostyret mener det er det beste alternativet. Dersom det er flere kandidater, vil bostyret måtte velge.

Nalbant sier at hans jobb har vært å gjøre et ærlig forsøk på å sikre ett tredje alternativ og har derfor kjøpt denne delen av boet for å sikre at utbyggingen skjer siden ingen andre valgte å gi bud på boet.

- Vi har ikke låst funksjonene siden det i ettertid har vist seg at det er flere interesserte kjøpere av boet. Primært ønsker jeg et solid konsortium, som også har med norske eiere, og det er det jeg jobber for. - Foreløpig er det bare Nadir som står og fronter dette, og jeg hadde aldri gjort dette om jeg trodde dette ikke var umulig, sier Nalbant til digi.no.

Han innrømmer at de korte fristene ikke gjør jobben hans enklere, og medgir at det har skapt en viss uro og usikkerhet fordi potensielle aktører undres over hva myndighetene ønsker seg. Også dagens frist, som betyr at Nalbants gruppering må søke Samferdselsdepartementet om å få lov til å beholde konsesjonen innen 14 . september, er i knappeste laget, sier han til digi.no. - Men det betyr ikke at vi har gitt opp, det betyr at vi har en ekstra utfordring. Men derfor vil vi heller ikke hindre andre som vil overta konsortiets forpliktelser. Samtidig med det vil vi fortsette med vår jobb for å danne et konsortium, sier han.

- Jeg har ingen skjult agenda, målet er å etablere ett tredje mobilnett.

For Nalbant tror ikke at det blir etablert fire UMTS-nett i Norge. - Fire er ett for mye. Det er ikke kommersielt grunnlag for det. Norge er et vanskelig land å bygge i, og befolkningsgrunnlaget forsvarer ikke fire mobilnett.

Han tror Broadband Mobiles forpliktelser er så beskjedne at de er mye mer realistisk å få etablert enn alternativet. - Det er nok andre som har overforpliktet seg der, sier Nalbant.

- Snakker du da om Tele2 Norge AS?

- Ja.

Til toppen