Nameplanet slår ned på "piratvirksomhet"

Den norske e-posttjenesten Nameplanet vurderer søksmål for å stoppe en privatperson som har lagt ut personlige e-postadresser for salg. Personen registrerer adressene gratis hos Nameplanet, for selge dem videre på en nederlandsk Internett-auksjon.

Den norske e-posttjenesten Nameplanet vurderer søksmål for å stoppe en privatperson som har lagt ut personlige e-postadresser for salg. Personen registrerer adressene gratis hos Nameplanet, for selge dem videre på en nederlandsk Internett-auksjon.

E-posttilbyderen Nameplanet.com eier en mengde personlige domenenavn og vurderer nå søksmål mot en privatperson som har lagt ut gratis, personlige e-postadresser for salg på en nederlandsk Internett-auksjon.

Personen har, ifølge en pressemelding fra Nameplanet, utnyttet e-posttilbyderens tjenester ved å registrere e-postadressen til en rekke kjente nederlendere. Blant disse er finansminister Gerrit Zalm og grunnleggeren av World Online, Nina Brink.

Vedkommende har så forsøkt å selge gratis-adressene på det åpne markedet.

Nameplanet-sjef Lars-Odin Mellemseter hevder at dette ikke bare er brudd på eiendomsrettigheter og brukerforskrifter, men også et overgrep på verdiene som selskapet er tuftet på.

Selskapets forretningskonsept er å tilby gratis e-postadresser basert på fornavn@etternavn, som for eksempel ola@nordmann.no. Idéen bak selskapet er at familie- og domenenavn skal deles av flere, og derigjennom hindre at domene-eiere eller domenespekulanter selger navn til høystbydende som vil bruke det for seg selv alene.

Videresalget av domenenavnene i Nederland har ingen økonomiske konsekvenser for Nameplanet, men selskapet mener det er et etisk brudd på deres verdier.

- Vi har ikke noe valg, sier Mellemseter i pressemeldingen. - Vi må reagere sterkt på videresalg av våre verdier.

I første omgang er den nederlandske brukeren utestengt fra Nameplanet, men selskapets jurister er forberedt på å gå videre med saken.

Kristine M. Madsen, advokat i Wiersholm, Mellbye & Bech, vil ikke kommentere den konkrete tvisten mellom Nameplanet og den privatpersonen de mener har misbrukt deres tjenester

Men hun forteller at domenenavns rettslige status tildels er uavklart, både etter norsk og internasjonal rett, selv om det foreligger en rekke avgjørelser i ulike land.

- Uklarheten er uheldig både av hensyn til kommersielle interesser, samt at det utgjør en trussel mot den enkeltes personlighetsvern. Dette bør etter vår mening avklares gjennom internasjonalt regelsamarbeid hvor både rettigheter til personnavn, firmanavn og varemerker bør tas med i betraktning, skriver Madsen i en e-post til digitoday.no.

Til toppen