Namsretten: - Telenor Mobil må åpne for piggdekkgebyr

Namsretten bestemte i dag at Telenor umiddelbart åpner sine linjer for Teletopias tjeneste for betaling av piggdekkavgift via mobiltelefon.

Namsretten bestemte i dag at Telenor umiddelbart åpner sine linjer for Teletopias tjeneste for betaling av piggdekkavgift via mobiltelefon.

Det var i går Teletopia (sammen med hjelpeintervenientene Statens Vegvesen - Vegdirektoratet og Samferdselsetaten i Oslo kommune) gikk til Oslo Namsrett for å få gjenåpnet tilgangen til piggdekkgebyrtjenesten for Telenor Mobils abonnenter.
Les gårsdagens sak:
I dag sa Namsretten seg enig i kravet om at Telenor Mobil umiddelbart åpner for Teletopias teletjeneste.

- Det er skremmende at Telenor tror de bare kan stenge alle sine abonnentenes tilgang til konkurrenters telefonnummer etter "en avgjørelse på kammerset", sier administrerende direktør Robert Hercz i Teletopia AS, og viser til at Telenor Mobil i 15-tiden den 1. desember besluttet at deres abonnenter ikke lenger skulle få tilgang til Teletopias teletjeneste. Da hadde Oslo Kommune markedsført teletorgnumrene i alle aktuelle aviser og Teletopia hadde satt tjenesten i drift om kvelden 30. november.


- En slik bruksbegrensning er et lovbrudd som er i direkte strid med Telelovens § 3-6, når tillatelse ikke er innhentet på forhånd fra Post- og teletilsynet, sier Hercz.

Informasjonsdirektør Elisabeth H. Gjølme i Telenor Mobil sier til digi.no at Robert Hercz opptrer "ikke så rent lite frekt" når han framstiller det som om Telenor plutselig, og uten å si fra, stengte av for Teletopias piggdekktjeneste.

- Hercz står selv fram i et avisoppslag i Dagens Næringsliv 11. november der det går fram det kun er NetCom som har åpnet for slike betalingsløsninger via mobiltelefon, sier Gjølme, før hun fakser over en kopi av avisutklippet til digi.no.

I DN-intervjuet med Hercz står det - sort på rosa - at "foreløpig er det kun NetCom som har åpnet for betaling via mobiltelefon, men Teletopia håper at abonnentene til Telenor Mobil også skal få anledning til å benytte seg av ordningen."

Ifølge Gjølme er det en strategisk beslutning av Telenor at varer og tjenester ikke skal belastes på mobilregningen. Ved å åpne for fakturering av varekjøp på mobilregningen vil kundene lett få et feilaktig bilde av sine mobilutgifter, mener selskapet.

- Den begrunnelsen Telenor Mobil har gitt for avstengingen har ingen sammenheng med utvalget av nummere som selskapet har valgt å gjøre til gjenstand for avstenging, tordner byfogd Anne Vinje, som i en sjelden knusende kjennelse slår fast at "begrunnelsen har ingen sammenheng med realiteten i saken".

- Det er også i direkte motstrid med departementets vurderinger at Telenor Mobil nå opplyser brukere som ringer gebyrtelefonen at "nummeret er ute av bruk". Dette indikerer overfor brukerne at det ikke lenger er mulig å betale gebyret via telefon, som jo er sterkt misvisende siden gebyrtelefonen er tilgjengelig fra alle andre telefonapparater, enn de med Telenor Mobils SIM-kort. Bare av denne årsak er det sterkt behov for å gripe inn mot avstengingen, heter det i dommer Vinjes kjennelse.

Telenor Mobil ble også dømt til å betale Teletopias saksomkostninger på 20.000 kroner.

- Det er umulig å etterkomme Namsrettens krav, svarer Telenor.

Til toppen