Nanorør skal gi romsligere harddisker

Seagate har søkt om patent på en ny metode som skal kunne gi harddisker med mye høyere lagringskapasitet.

Nanorør skal gi romsligere harddisker

Seagate har søkt om patent på en ny metode som skal kunne gi harddisker med mye høyere lagringskapasitet.

Seagate leverte i mai i år en amerikansk patentsøknad på det selskapet kaller "Magnetic recording system with continuous lubrication of recording media". Ved hjelp av nanorør-teknologi, planlegger Seagate å senke hodet for lesing og skriving nærmere de roterende platene i harddisken. Ifølge nettstedet DailyTech, skal mengden av informasjon som kan lagres på et gitt areal, blant annet avhenge av avstanden mellom hodet og platen.

Nanorørene skal brukes til å utgjøre et svært solid smøremiddel som kan dekke det faktiske lagringsmediet. Seagate planlegger å senke lese-/skrive-hodet til et nivå hvor det faktisk kommer i kontakt med platen. I tillegg vil selskapet introdusere en varmemekanisme, for eksempel laser, som vil varme opp et lite areal på platen, noe som skal gjøre det mulig å arrangere de magnetiske partiklene mer nøyaktig. Dette skal gi høyere datatetthet.

    Les også:

Ifølge patentsøknaden vil en harddisk basert på denne nanorør-baserte smøringen kunne vare mellom fem og ti år.

Søknaden inneholder ingen informasjon om når teknologien vil komme på markedet, men harddiskbransjen skriker etter nye metoder for å øke harddiskenes lagringskapasitet. Mange er i ferd med å innføre perpendikulær lagring, noe som skal kunne gi opptil 10 ganger så høy lagringstetthet som lagring i lengderetningen. Men skal den seneste utviklingen fortsette, med 50 prosent økning i den maksimale lagringskapasiteten på mindre enn to år, må man allerede i dag forske på metoder som kanskje først vil bli tatt i bruk om fem til ti år.

Ifølge DailyTech har Seagate antydet at den nanorør-baserte smøringsteknikken vil gi harddisker med opptil ti ganger så høy kapasitet som dagens.

Til toppen