Nanorør skal gi romsligere harddisker

Nanorør skal gi romsligere harddisker

Seagate har søkt om patent på en ny metode som skal kunne gi harddisker med mye høyere lagringskapasitet.

Seagate leverte i mai i år en amerikansk patentsøknad på det selskapet kaller "Magnetic recording system with continuous lubrication of recording media". Ved hjelp av nanorør-teknologi, planlegger Seagate å senke hodet for lesing og skriving nærmere de roterende platene i harddisken. Ifølge nettstedet DailyTech, skal mengden av informasjon som kan lagres på et gitt areal, blant annet avhenge av avstanden mellom hodet og platen.

Nanorørene skal brukes til å utgjøre et svært solid smøremiddel som kan dekke det faktiske lagringsmediet. Seagate planlegger å senke lese-/skrive-hodet til et nivå hvor det faktisk kommer i kontakt med platen. I tillegg vil selskapet introdusere en varmemekanisme, for eksempel laser, som vil varme opp et lite areal på platen, noe som skal gjøre det mulig å arrangere de magnetiske partiklene mer nøyaktig. Dette skal gi høyere datatetthet.

    Les også:

Ifølge patentsøknaden vil en harddisk basert på denne nanorør-baserte smøringen kunne vare mellom fem og ti år.

Søknaden inneholder ingen informasjon om når teknologien vil komme på markedet, men harddiskbransjen skriker etter nye metoder for å øke harddiskenes lagringskapasitet. Mange er i ferd med å innføre perpendikulær lagring, noe som skal kunne gi opptil 10 ganger så høy lagringstetthet som lagring i lengderetningen. Men skal den seneste utviklingen fortsette, med 50 prosent økning i den maksimale lagringskapasiteten på mindre enn to år, må man allerede i dag forske på metoder som kanskje først vil bli tatt i bruk om fem til ti år.

Ifølge DailyTech har Seagate antydet at den nanorør-baserte smøringsteknikken vil gi harddisker med opptil ti ganger så høy kapasitet som dagens.

Til toppen