Napster antydes til 10 dollar i måneden

Etter å ha tatt nakkegrep på Napster for noen uker siden antyder Bertelsmann-sjef Middelhoff nå at musikkelskere kan regne med en pris på 10 dollar i måneden.

Uten å kunne gi noen konkrete signaler på hvordan selskapet tenker seg å bygge opp forretningsmodellen rundt musikk på Internett sier nå Thomas Middelhoff, sjef i det tyske mediekonsernet Bertelsmann AG, at strategien i konsernet er klar : Bertelsmann-innhold overalt.

I et intervju gjengitt i Frankfurter Allgemeine Zeitung sier Middelhoff at han ser for seg et månedlig bidrag på 10 dollar fra hver Napster-bruker.

Ifølge Middelhoff utgjør ikke Internett en trussel men en mulighet for musikkbransjen. På sikt vil de økte distribusjonsmulighetene gjøre at inntektene vil gå opp. Inntjeningsmodellen blir imidlertid en annen enn i dag og denne utfordringen mener han bransjen må møte.

Et annet ledd i denne strategien for å ta hånd om hele verdikjeden er at selskapet nå går ut og sier at de vil bli en såkalt virtuell mobiloperatør. Dette innebærer at de vil kjøpe kapasitet av andre telekommunikasjonselskaper som deretter markedsføres som egen merkevare.

I det tyske markedet fører selskapet nå forhandlinger med alle UMTS-lisensinnehavere med unntak av Vodafone-AirTouch Plc, som allerede har et samarbeid med franske Vivendi og deres datterselskap Universal . Målsettingen med disse forhandlingene er å berede grunnen for innholdsleveranser av blant annet musikk og video fra Bertelsmann.

Ifølge selskapet vil lisensinnehaverne ikke komme i mål med sine investeringer dersom de utelukkende skal satse på overføring av tale og data. Bertelsmann mener de dermed sitter på innhold som svært attraktivt for disse selskapene å få låst opp i forkant av investeringene.

Les mer om:
;