Napster ber Kongressen om nødhjelp

Tirsdag må Napster fjerne 135.000 sanger fra tjenesten sin. Nå ber den desperate opprøreren om nødhjelp fra den amerikanske kongressen. Men ingen hjelp er i sikte.

Tirsdag må Napster fjerne 135.000 sanger fra tjenesten sin. Nå ber den desperate opprøreren om nødhjelp fra den amerikanske kongressen. Men ingen hjelp er i sikte.

Den amerikanske organisasjonen Recording Industry Association of America sendte fredag en liste med 135.000 titler til Napster. Disse må ifølge rettsavgjørelsen fjernes innen tirsdag. Nå appellerer den enormt populære musikktjenesten til Kongressen i et siste desperat rop om hjelp.

Intensjonen ved å henvende seg til Kongressen er å få en rask lovendring som tillater en videre eksistens av tjenesten. Det er imidlertid liten grunn til optimisme, til tross for at sympatien ligger på Napsters side. Copyright-lovgivningen kan ikke endres i en håndvending,

Napster bygde opp sin gratistjeneste basert på at brukerne bytter musikkfiler seg imellom. Rettsavgjørelser har imidlertid gjort at tjenesten måtte redefinere seg selv, og planen har vært å omforme seg til en betalt abonnementstjenesten innen juli.

Så langt har musikkindustrien nektet å gi Napster de lisensrettigheter som kreves for å bli en slik tjeneste.

Den mektige musikkindustriens kamp mot Napster er mest av symbolsk karakter - for å sementere prinsipper om hvordan opphavsrettslovgivningen skal anvendes på Internett. Tradisjonelt har forbrukere hatt tilllatelse til å kopiere musikk eller video til eget bruk, for eksempel ved at du tar opp et TV-program på video for senere visning, eller at du spiller en CD over på kassett for å høre den i bilen. Diskusjonen rundt Napster har dreid seg om hvorvidt bytte mellom konsumenter på nett faller inn under kategorien "rimelig bruk".

Til toppen