Napster dømt til evig mørke

En amerikansk rett har blokkert salget av Napster til Bertelsmann. De ansatte er permittert, og nettstedet er erstattet av en svart plakat.

Avgjørelsen falt i går i en amerikansk konkursdomstol i delstaten Delaware. Dommeren ville ikke godta salget av Napster til Bertelsmann fordi han ikke var overbevisst om at salget var i kreditorenes beste interesser. Musikkindustrien har lenge protestert mot salget.

Les også

Salget av Napster til Bertelsmann for ni millioner dollar ble i sin tid forhandlet fram av Napsters administrerende direktør Konrad Hilbers, tidligere ansatt i Bertelsmann.

Domstolens avgjørelse kom få dager etter meldinger fra Bertelsmann om en stor omlegging som antakelig uansett ville umuliggjort enhver relansering av Napster (se artikkelen BOL.com skal legges ned eller selges). I en erklæring sier Bertelsmann at de godtar avgjørelsen og at de ikke vil gå videre med saken.

Flesteparten av Napsters 42 gjenværende ansatte ble permittert da domstolens avgjørelse ble kjent, og det som måtte være igjen av verdier i selskapet vil likvideres i samsvar med den amerikanske konkurslovens paragraf 7.

Til toppen