Napster inspirerte Intel til å tenke nytt

Fenomenet Napster har fått Intel til å innse at Internett gir begrepet "peer to peer networking" en ny dimensjon. Intel legger opp både forretningsstrategi og nye prosessorer deretter.

Illustrasjonen er hentet fra hovedtalen til Intels toppsjef Craig Barrett da han åpnet Intel Developer Forum tirsdag. Napster er en Internett-tjeneste der man får vite hos hvilke andre brukere man kan laste ned ønskede musikkfiler i MP3-format. Over to millioner brukere hver dag gir Napster-nettet en samlet lagringskapasitet på 28 terabyte. De 122 serverne i systemet fungerer som informasjonsmeklere, ikke som oppbevaring av musikkfiler.

Nettverk der mer eller mindre jevnbyrdige maskiner kan disponere ressurser hos hverandre er ikke et nytt fenomen. "Peer to peer" nettverk har vært kjent lenge. Intel har laget et selv, blant annet for at anslagsvis 15.000 spesialister i kretsdesign kan utnytte ledig kapasitet på hverandres arbeidsstasjoner. Men ressursdeling mellom millioner av jevnbyrdige maskiner over Internett har fått selskapets strateger til å gå i tenkeboksen. På utviklerforumet trekkes perspektivene fram både når premissene for designet av Pentium 4-prosessoren presenteres, og når man diskuterer forretnings- og samarbeidsstrategi.

Nettverk av jevnbyrdige maskiner er temaet for hovedtalen til Intels teknologiansvarlige Pat Gelsinger seinere i dag. Det er også et tema på flere av seminarene.

Enkelt sagt dreier "peer to peer" seg om serveruavhengig kontakt og ressursdeling mellom to eller flere jevnbyrdige maskiner. "Serveruavhengig" betyr ikke at tjenere ikke spiller noen som helst rolle, men at de ikke har annen oppgave enn som en del av den bærende infrastrukturen. "Peer to peer" er nettverk innen nettverket, der jevnbyrdige maskiner oppretter og utveksler tjenester direkte seg i mellom.

Barrett trakk fram Napster som et spesielt vellykket eksempel på "peer to peer" over Internett, i en tidlig startfase i teknologiens utvikling. Han forespeilte tilhørerne hvilke fordeler brukere og organisasjoner kan oppnå med en standardisert infrastruktur for å dele disk, minne og prosessorkraft mellom klienter på nettet.

Et annet tankevekkende eksempel fra Barretts tale, gjelder en løsning som peer to peer-spesialisten Applied MetaComputing har laget for Boeing. Denne løsningen gjør det mulig for ingeniører hos Boeing å kjøre tunge regneoppgaver på to superdatamaskiner til det amerikanske forsvarsdepartementet. En av maskinene er på østkysten nord for hovedstaden Washington, den andre ligger ved Mexico-gulfen. Ingeniørene sitter i Boeings hovedkvarter i Seattle på nordvestkysten.

Infrastrukturen er laget slik at ingeniørene bare setter i gang regneoppgavene. Det er infrastrukturen som fordeler den på ledig kapasitet i en eller begge superdatamaskiner, og som fordeler eventuelle køer av oppgaver.

Applied MetaComputing har bygget opp denne og liknende løsninger fra grunnen av. Ifølge Barrett er tiden nå inne til å lage standard byggeklosser til å realisere tilsvarende systemer på bred basis.
- Peer to peer krever en egen infrastruktur som må bygge på felles protokoller og en rekke nye standarder. Byggeklossene må sørge for skalerbarhet og sikkerhet, sa Barrett.


Han understreket hvordan Boeing-systemet viser at sikkerhetsutfordringen kan løses. Forsvarsdepartementets superdatamaskiner er underlagt strenge sikkerhetskrav, og selv om Boeing er anerkjent som pålitelig partner, er det betydelig skepsis mot å slippe til utenforstående sivile.

Å skape en sikker og pålitelig infrastruktur for "peer to peer" nettverk er ifølge Intels toppsjef en strategisk oppgave som ikke bare Intel, men hele IT-bransjen, bør engasjere seg i.

- Ved å gjøre det mulig for mange datamaskiner å samhandle, kan vi fostre en ny bølge med fornyelse, en ny bølge innen databehandling, og få til ting som tidligere ble betraktet som umulige.

Han beskriver konseptet som "det modulære Internettet". Skal gjensidig inkompatible plattformer, programvare og maskiner samkjøres til en felles ressurs, må samspillende moduler leveres av mange aktører.

Barrett appellerte til deltakerne på utviklerforumet at de tok på seg å samarbeide med hverandre og med sine konkurrenter for å realisere denne visjonen.

Da Intels ansvarlige for prosessorutvikling Albert Yu overtok talerstolen etter toppsjefen, tok han opp tråden, og fortalte hvordan visjonen med "peer to peer"-nettverk hadde nedfelt seg i konstruksjonen av Pentium 4-prosessoren. Yu la vekt på håndteringen av oppgaver som utveksling av multimediadata og kryptering som begge står sentralt innen framtidens allsidige og sikre nettverk mellom jevnbyrdige maskiner.