Napster.no slår tilbake mot musikkbransjen

Napster.no saksøker IFPI for ulovlig videresendelse av e-post. Napster.no vil holde IFPI økonomisk medansvarlig dersom MP3-tjenesten blir dømt for overtredelse av pekeransvaret.

Napster.no saksøker IFPI for ulovlig videresendelse av e-post. Napster.no vil holde IFPI økonomisk medansvarlig dersom MP3-tjenesten blir dømt for overtredelse av pekeransvaret.

Advokat Magnus Stray Vyrje kjører hardt mot hardt i rettssaken som er under oppseiling mellom den norske MP3-tjenesten Napster.no og den internasjonale musikkbransjen.

Les saken her:


Napster.no overleverte i forrige uke en stevning til Oslo tingrett mot IFPI Norge for ulovlig videresendelse av e-post.

- Saken er prinsipiell fordi det fra IFPI Norge blir hevdet at privat e-post fritt kan kopieres og videresendes til andre . Det er dette som IFPI Norge har gjort til VG, TONO og Sony, påstår Stray Vyrje til digi.no og hevder at kopieringen kan dokumenteres.

I stevningen står det blant annet:
"Slik NAPSTER vurderer, representerte videresendelsen ikke bare et brudd på den konfidensialitet som bør beskytte uformell korrespondanse pr. e-post, jf straffelovens bestemmelser om privatlivets fred § 390, men også brudd på avsenderens absolutte enerett til å forestå kopiering av
ikke-offentliggjorte verk, jf åndsverkloven § 2 sml § 8. Angjeldende e-post må anses beskyttet på linje med "skrifter av alle slag", jf åndsverkloven §1 andre ledd nr. 1)."

- Saken er prinsipiell fordi det fra en av de mer aktive rettighetshaverforeningen blir anført at privat e-post fritt kan kopieres og videresendes. Videre er det bemerkelsesverdig at det fra samme forening blir hevdet at angjeldende e-post ikke tilfredsstiller de helt beskjedne verkshøyde-krav som Høyesterett nylig har fastslått for skrifter av alle slag, sier Stray Vyrje som viser til et prosess-skriv som motpartens advokat skal ha skrevet, datert den 12. september, det vil si før Napster.no stevnet IFPI.

Det har ikke vært mulig for digi.no å oppdrive dette skrivet.

Advokat Magnus Stray Vyrje mener at det er rimelig klart at alminnelig e-post, på linje med andre litterære verk, er beskyttet under Opphavsrettsloven.

- Videresendelsen av angjeldende e-post til VG, TONO og Sony ledet umiddelbart til oppslag i media og korresponderende økning av antall linker/pekere over nettstedet www.napster.no - linker/pekere som Napster nå holdes erstatningsansvarlig for. IFPI Norge vil derfor bli holdt økonomisk ansvarlig for de eventuelle erstatningsbeløp som Napster blir pålagt å utrede som følge av angjeldende trafikkøkning, sier advokaten videre.

Det innebærer at Napster.no og advokaten vil kreve at IFPI skal være med å betale et eventuelt erstatningskrav dersom Napster skulle bli dømt.

- Er ikke dette egentlig indirekte å innrømme ansvar i det forutgående spørsmålet om pekeransvaret?

- Nei, og atter nei. Slik jeg vurderer det, står Napster.no sterkt i denne saken. Et eventuelt erstatningskrav mot IFPI vil først bli aktualisert dersom Napster blir dømt for brudd på pekeransvaret, hvilket jeg vanskelig kan se. Påstanden i søksmålet mot IFPI er derfor begrenset til et fastsettelsessøksmål. Napster.no vil ha dom for at IFPIs videresendelse til media og andre av fortrolig kommunikasjon per e-post var opphavsrettsstridig.

Sammen med Antipiratgruppen i Norge er IFPI støttepartner i rettssaken mot MP3-nettstedet som skal avholdes 18.-20. november i Sørgudbrandsdal Tingrett. Det er TONO, NCB, EMI Norsk, BMG Norway, Sony Music Entertainment Norway og Universal Music som er saksøkerne i tvisten. E-post-søksmålet mot IFPI er derfor ikke inngitt som motsøksmål.

I rettssaken på Lillehammer skal det blant annet avgjøres om det å legge ut referansepekere til beskyttede verk og prestasjoner er å anse som "offentlig fremføring". I så fall fordrer slike lenker samtykke fra den rettighetshaver som det lenkes til.

- En slik dom kan få dramatiske konsekvenser for hele Internett, mener Stray Vyrje.

- Får saksøkerne medhold, vil det nemlig bli forbudt å lenke til beskyttede verk og prestasjoner uten forutgående samtykke. Og da stanser man nettet. Opphavsrettsloven gjør det vanskelig å innfortolke et peker-samtykke til beskyttede verk og presentasjoner som rettighetshaverne har lagt ut.

Direktør Sæmund Fiskvik i IFPI Norge sier han ikke har mottatt noen stevning og heller ikke videreformidlet noen e-post til VG.

Han føler at motparten med dette drar oppmerksomhet bort fra det det egentlig dreier seg om:

- Jeg synes dette er tøysete og en røyklegging av saken. Vi hadde satt pris på om motparten i stedet konsentrerte seg om selve saken, er hans korte kommentar.

Til toppen