Napster tilbake i retten i oktober

Etter at Napster anket og slapp å stenge nett-tjenesten etter en domsavgjørelse i juli, er det i oktober klart for en ny runde i retten.

Etter at Napster anket og slapp å stenge nett-tjenesten etter en domsavgjørelse i juli, er det i oktober klart for en ny runde i retten.

En føderal ankedomstol annonserte tirsdag at Napster skal inn for høring i løpet av den første uken i oktober. Assosiated Press melder at appelldomstolen har fulgt vanlig prosedyre og ikke oppgitt hvilke tre dommere som har fått saken.

Plateindustrien, som har saksøkt Napster, mener nettstedet oppfordrer millioner av nettbrukere til ulovlig nedlasting av opphavsrettsbeskyttet musikk.

Appelldomstolen stoppet en midlertidig ordre som ble gitt i juli om at Napster måtte stenge. Rettens bekjentgjørelse kom etter press fra ulike pro-Napster-grupper.
For mer bakgrunnsinformasjon kan du lese:
Napster-fan tagget 60 nettsteder
Napster har rekordtall etter krav om stenging
Napster gir ikke opp
Napster slåss videre
Napster må kanskje legge ned

En av de største organisasjonene som har gitt sin støtte til Napster er Consumer Electronic Association (CEA), som representerer 600 medlemmer inkludert aktører som America Online, Microsoft, Apple Computer og Intel.


CEA mener at dersom dommerens avgjørelse skal brukes som presedens i andre retssaker, kan dette hemme utviklingen av forbrukerorientert teknologi.

Til toppen