Når beslutningsstøtte skal pushes

Webgrensesnitt, pushing av informasjon og rollebasert distribusjon av automatiske rapporter, inngår i Cognos' nye beslutningsstøtte Series 7.

OBS: Det er kommet et tillegg til denne artikkelen etter publiseringen. Se nederst.
Cognos frontes i Norge av GE Capital IT Solutions AS som overtok medarbeiderne i Cognos Norge i begynnelsen av juni i fjor. Tidligere daglig leder Lars-Roar Masdal er nå markedssjef i GECITS der han nå opplever stor etterspørsel etter Cognos og ser seg nødt til å rekruttere flere medarbeidere. Rammeverket har denne generelle strukturen:Data kan hentes fra nær sagt hvilken kilde som helst, fra SAP og Oracle til Access og Excel. Verdier aggregeres og organiseres i en kube, Infrastrukturavdelingen i GECITS hjelper til med å dimensjonere maskinvaren slik at ytelse og responstider blir tilfredsstillende. Driften skjer gjennom en sentral konsoll.

Grensesnittet går mot webleser, og er utformet slik at også ledere skal enkelt kunne sjonglere grunnlagsmaterialet for å få fram det de vil se. Man starter med en oversikt, der den viktigste informasjonen er formidlet grafisk, blant annet ved hjelp av "trafikklys" som veksler mellom rødt, gult og grønt. Derfra borer man seg nedover til stadig flere detaljer og rapporter.

- Vi skårer mye på at vi kan tilby en ren html-klient med såkalt "zero footprint", sier Masdal.

- Det innebærer blant annet fravær av Java når ting skal vises, og at verken brannmur eller mobil tilknytning kan skape problemer, forteller han.

Rundt det hele ligger en xml-styrt portal og et enhetlig sikkerhetssystem som sørger for rettigheter til informasjon, basert på hvilke roller brukerne har. Alle komponenter som har med lagring av data å gjøre er tilrettelagt for xml-baserte webtjenester eller "web services".

I skjemaet er hovedfunksjonen "rapporter og analyse" merket i rødt. Rapporter kan genereres automatisk eller manuelt, og gjøres tilgjengelig i html-format eller i pdf-format. Også i pdf-format kan det ordnes slik at brukere med de riktige rettighetene kan bore seg ned i det underliggende datamaterialet.

Funksjonen "Event Detection" viser til en varslings- og distribusjonstjeneste kalt NoticeCast. Teknologien ble opprinnelig utviklet av et britisk selskap, og ble kjøpt av Cognos i 2000. Prinsippet er at bestemte begivenheter skal utløse tilpassede varsler.

- La oss si du er spesielt opptatt av å følge en bestemt selger eller et bestemt produkt. Hvis et dekningsbidrag synker under 20 prosent, kan du varsles per SMS, e-post eller andre metoder.

Varslingen kan også knyttes til rapporter.

- Du kan få systemet til automatisk å generere en rapport hver mandag over alle selgere som den siste uken har hatt et dekningsbidrag under 10 prosent. Rapporten kan gis en summarisk form som passer til en e-postmelding, der ytterligere detaljer kan hentes gjennom en URL. E-posten kan leses på en mobiltelefon.

NoticeCast kan brukes for å distribuere rapporter.

- Du kan melde deg som mottaker av en bestemt rapport, eller det kan ligge i rollen din at du skal motta bestemte typer rapporter. Den som lager rapporten behøver bare publisere den til portalen. Når det er gjort, får alle som skal ha den, melding over e-post eller SMS, om at den er kommet, og hvilken URL den har. Sikkerhetsmekanismen hindrer innsyn fra uvedkommende. Vi har hatt flere installasjoner der dette enkle opplegget har erstattet tunge og kompliserte papirrutiner.

Begivenhetshåndteringen kan også knyttes til elementer i et eller flere underliggende bedriftssystemer,

- Kuben, den sentrale enheten som utveksler informasjon med alle organisasjonens øvrige systemer, oppdateres gjerne hver dag. Du kan legge inn en overvåker som etter bestemte kriterier kan formidle utvalgte begivenheter til kuben i sanntid, slik at du for eksempel garantert fanger opp store kontrakter som registreres rett før en gitt frist.

All data i kuben kan spores bakover, og det genereres hver dag en liste over data som det er feil på, den såkalte "feilkuben".

- Det er en generell erfaring at når implementasjonen er i en tidlig fase, avslører vi masse data med dårlig kvalitet, og som må rettes gjennom inngrep i de grunnleggende systemene.

Informasjon flyter ikke bare inn i kuben. Når en beslutning er tatt, kan Cognos-systemet også brukes til å effektuere beslutninger nedover i de øvrige forretningssystemene.

- I Orkla er det for eksempel 42 forskjellige systemet for økonomi og lønn. Likevel kan justeringer av lønn og bonus styres fra rapporteringssystemet. Såfremt du har rett til å foreta slike justeringer, vil Cognos sørge for at endringene formidles og gjennomføres der det er nødvendig i de underliggende systemene.

TILLEGG ETTER PUBLISERING:
Sjefkonsulent Pål Stenersen i SU Soft ASA mener det ikke er slik at GECITS fronter Cognos i Norge, men at GECITS og SU Soft er to likeverdige leverandører. Han peker på at SU Soft har arbeidet med Cognos i over fem år, mens de GECITS-ansatte har maksimalt tre års erfaring med produktet. Han viser til kunder som Posten BA, Bergesen dy, Frontline, Kinnarps, Brødrene Dahl, Grieg Gruppen m.fl.

Til toppen