Når First Tuesday blir til Every Wednesday

En ny trend er på vei over Atlanteren. Med kurs-fall i teknologiaksjer og dotcom-død oppstår en ny forretningsidè for festarrangører.

En ny trend er på vei over Atlanteren. Med kurs-fall i teknologiaksjer og dotcom-død oppstår en ny forretningsidè for festarrangører.

En ny trend kommer nå til Europa, og i likhet med mange andre trender kommer også denne fra USA.

I kjølevannet av dotcom-døden følger nå nemlig et konsept som på en god måte illustrerer den evige amerikanske troen på at ting vil bli bedre.

Avisen die Zeit skriver at man i Berlin vil arrangere kontinentets første såkalte "pink-slip-party". Navnet har arrangementet fått etter fargen på de konvoluttene amerikanske arbeidstagere tradisjonelt mottar sine oppsigelser i.

Arrangementet skal ha sitt utspring rundt baren "Rebar" i New York. Allerede så tidlig som juli 2000 skal de første festene med oppsagte dotcom-ansatte ha funnet sted. Siden er det blitt ukentlige møter hver onsdag.

Etter starten i New York har festlighetene spredt seg videre til Washington og Silicon Valley, og nå over Atlanteren til Berlin. I neste omgang regner de tyske arrangørene med selskapeligheter i München, Hamburg og Frankfurt.

For å få innpass på festen må man altså være relativt nyoppsagt og møte i rosa klær, eventuelt kan man stille i en T-skjorte med navnet på den tidligere arbeidsgiveren trykket på brystet.

I tråd med arrangementets karakter har man også fått en egen klagemur som går under betegnelsen "Wall of Blame". Her kan de tilstedeværende, mellom diskusjonene om håpløse sjefer og enda verre forretningsplaner, nåle fast de utgåtte visittkortene.

Vi antar at det bare er et spørsmål om tid før First Tuesday arrangørene griper fatt i muligheten til diversifisere inn i dette nye markedet. Hangaren på Fornebu er i øyeblikket opptatt, men den nye Valhalla på Valle Hovin kan muligens romme flesteparten av de aktuelle festdeltagerne.

Til toppen