Når kjedelig blir "hot"

Effektiv bruk av IT og tilhørende IT-drift kan innebære store kostnadsbesparelser på bunnlinjen til en bedrift, et fenomen som ikke har gått upåaktet hen blant toppledere også her i landet. Dette gir IT-lederen en lenge etterlengtet fokus og positiv oppmerksomhet. Samtidig er IT outsourcing i sterk vekst. Betyr dette at IT-lederen allikevel burde frykte for jobben sin?

Effektiv bruk av IT og tilhørende IT-drift kan innebære store kostnadsbesparelser på bunnlinjen til en bedrift, et fenomen som ikke har gått upåaktet hen blant toppledere også her i landet. Dette gir IT-lederen en lenge etterlengtet fokus og positiv oppmerksomhet. Samtidig er IT outsourcing i sterk vekst. Betyr dette at IT-lederen allikevel burde frykte for jobben sin?

Ingen kan vel påstå at drifting av IT systemer høres spesielt spennende ut. De aller fleste av oss bryr oss ikke om hvordan IT drift ivaretas eller gjennomføres, bare det virker.

Det er først når noe går galt og vi ikke lenger får tilgang til våre applikasjoner og data at vi virkelig sier fra. Og da er det ikke alltid like lett å være representanten for de dårlige nyhetene, enten dette er kundeservice eller driftsavdelingen direkte.

Utakk er verdens lønn.

I de senere år har imidlertid IT-drift fått et uventet fokus hos bedriftsledere spesielt i mellomstore og større bedrifter. Beregninger viser nemlig at mer effektiv bruk av IT og tilhørende IT-drift kan medføre til dels store kostnadsbesparelser, noe som slår direkte ut på bunnlinjen hos bedriften.

IT-drift har plutselig blitt "hot" og IT-sjefens rolle har fått fornyet fokus og oppmerksomhet. Samtidig har eksterne aktører for alvor meldt sin interesse også på dette området. IT outsourcing er nå en av databransjens raskest voksende områder, og vi hører stadig om store IT outsourcing kontrakter som inngås hvor hele eller deler av IT avdelinger overføres til den eksterne aktøren som en del av avtalen.

Hva betyr egentlig dette for en IT-leder? Vil stillingen og rollen rett og slett bli overflødig, og selve funksjonen erstattet av spesialiserte outsourcing-selskaper som allikevel kan tilby dette rimeligere og bedre?

Kanskje. I hvert fall i enkelte tilfeller. Men dette vil også være avhengig av IT-lederen selv og hvor forretningsorientert vedkommende er. Hun må kunne svare på hvor kostnadseffektiv den eksisterende IT løsningen egentlig er. Og om det finnes forbedringspotensial. Hun må vite hvilke fordeler og ulemper en IT outsourcingsløsning egentlig innebærer for bedriften, sett fra et økonomisk synspunkt?

I en tøff IT-hverdag må IT-lederen være forberedt på å argumentere for seg og sine med et språk som toppledelsen forstår og verdsetter. Forretningsmessig argumentasjon, ikke IT-orientert. Saklig og grundig, ikke emosjonelt.

En IT-leder kan rett og slett ikke overleve på sin teknologiske kompetanse alene lenger. Hun må også besitte forretningsmessig og organisasjonsmessig ekspertise. De fleste store konsulentselskapene med respekt for seg selv har utpekt outsourcing som et av sine viktigste vekst- og satsingsområder. Dette betyr at det foregår mye konstruktivt innsalgsarbeid i mange av landets styrer og toppledelser akkurat nå. De store linjene og strategiene legges i disse dager, ikke neste år eller året etter.

Med løfter om 30 % - 40 % kostnadsbesparelser ved å benytte seg av en outsourcingsløsning, representerer dette et stort pluss i de fleste norske bedrifter i dag hvor jakten på kostnadskutt fremdeles er et av de viktigste virkemidlene for å forbedre bunnlinjen og resultatet.

Dataselskapet TeleComputing gjorde for en tid siden en undersøkelse blant utvalgte IT-ledere bl.a. for å kartlegge de mest vanlige fordeler og ulemper disse knyttet til sin rolle som IT-leder. De viktigste funnene var ikke overraskende operative av karakter (se under):

Fordeler

- Ansvar og makt.

- Rask utvikling i teknologi. Spennende å følge med.

- Bred kontakt både i og utenfor bedriften.

- IT er et strategisk viktig område.

- Kan være "helt" og hjelpe andre til å bli "helter".

- Morsomt å lykkes.

- Høyt tempo.

- Personlig utviklende.

- Variasjon.

- Frihet (sjefen kan ikke nok til å følge med)

Ulemper

- Rutinearbeide. Traurig. PC mekking og SW distribusjon.

- Sene, ensomme kvelder.

- Ukurant arbeidstid og lite fritid.

- IT er "skiftenøkkel-funksjon", blir ikke sett på som strategisk viktig av andre.

- Vanskelig å følge med på all utvikling.

- Umulig å være ekspert på alt.

- Man blir reaktiv og ikke proaktiv.

- Stille når det går bra, men klagemur når noe går feil.

- Store konsekvenser dersom noe går feil.

- "Masete" brukere.

- Liten forståelse fra ledelsen.

- Forventninger til lettvinte løsninger og høy hastighet.

Det er allikevel påfallende lite utsagn relatert til viktigheten av forretningskompetanse og strategisk innsikt og forståelse. Enkelte IT-ledere har allerede innsett hvor viktig dette er og innrettet seg deretter. Slik markedet utvikler seg nå, haster det at flere følger etter.

------------------

Petter Løken er ikke ansatt i digi.no, men bidrar innimellom med redaksjonelle kommentarer fra sin observasjonspost i enterprise-delen av TeleComputing Norway AS, der han jobber spesielt for større kunder og strategiske partnere.

Til toppen