Når kjøper Telenor noe i Danmark?

Store investeringer har ikke gjort Telias danske datter til mer enn et brohode som ikke svarer til de fusjonerende Telia og Telenors nordiske ambisjoner. Det er bare et spørsmål om tid før selskapene kjøper noen i Danmark.

Store investeringer har ikke gjort Telias danske datter til mer enn et brohode som ikke svarer til de fusjonerende Telia og Telenors nordiske ambisjoner. Det er bare et spørsmål om tid før selskapene kjøper noen i Danmark.

Telenor og Telia ønsker å etablere seg som en nordisk teleoperatør. Dette var hovedbudskapet da selskapenes sjefer og eiere i januar fortalte at selskapene ønsket å slå seg sammen. Det betyr at selskapene må etablere en viss virksomhet, i det minste i Skandinavia. I dag er det bare Telia som gjør noe særlig i Danmark. Resultatene lar vente på seg, selv etter investeringer i milliardklassen.

Hvor lenge denne situasjonen kan fortsette bestemmer snart Telenorsjef Tormod Hermansen. Teleanalytiker i John Strand i Strand Consult sier at Hermansen leder det eneste av de nordiske mobilselskapene som faktisk setter rammevilkårene for mobilmarkedet i sitt hjemland. Det gir Telenor en særstilling i det nordiske mobilmarkedet med en markedsandel på 70 prosent.

Strand skisserer tre mulige scenarier for Telenor/Telias ekspansjon i Danmark:

1. Selskapene kjøper Bell Souths andel i Sonofon

2. Med Telias relasjoner til Swisscom, som nylig har kjøpt aksjemajoriteten i Debitel, kunne det tenkes at Telia overtok Debitel i Danmark.

3. Om Tele Danmark kjøper NetCom i Sverige, må Tele 2 Danmark selges ut, og en mulig kjøper kunne være Telenor/Telia eller kanskje også Sonofon.

Alle de tre løsningene har sine fordeler og ulemper, men alle har en ting felles: oppkjøp av andre selskapers kundeportefølje. Forskjellen på de tre løsningene er blant annet prisen, for om Telenor/Telia ønsker å kjøpe Bell South ut av Sonofon vil det koste milliarder. Mange milliarder. Økonomiutgavene ligger i alternativ to eller tre, men et oppkjøp av Tele2 Danmark, vil ikke løse Telenor/Telias mobilproblemer i Danmark.

Strand karakteriserer Telia Norge for en suksess, sammenlignet med Telia Danmark. Han mener at en i dagens telemarked i Danmark har problemer med å vokse organisk og viser til at Telia sammen med Mobilix fremdeles sliter med å øke kundetilstrømningen, og de kundene som kommer har kostet selskapene svært dyrt.

Det nordiske telespillet har bare så vidt begynt og fremdeles er det en rekke ukjente faktorer i markedet. Strand oppsummerer de til å være Telia Norge, Europolitan, NetCom AB, Sonofon og Debitel, mens de to kjente faktorene er Telenor/Telia og Ameritech/Tele Danmark.

I det nordiske telespillet er det ikke bare snakk om å være representert på flest mulige steder, men også til hvilken pris. Telia Danmark har i hovedsak latt seg årelate på grunn av sin mobilsatsing, i så stor grad at selskapet er flyttet over i et eget selskap som styres direkte fra Sverige.

Etter en fusjon vil Telenor og Telia sannsynligvis tegne det nordiske telemarkedet på nytt, og en viktig del av dette kartet vil bli Danmark. En kan kritisere Telenor for mye, men jeg vil nok karakterisere selskapet som relativt oppegående innenfor mobilsekoren. Derfor er det ingen grunn til å tro at et nyfusjonert nordisk teleselskap vil tillate at tapene fortsetter i Danmark.

Til toppen