Når lønna blir offentlig: Kvinner får mer – menn får mindre 

I Danmark har kvinners lønn økt mer etter at kravet om offentliggjøring av hvordan lønn fordeles etter kjønn. Microsoft kartlegger lønn, men vil ikke offentliggjøre,

Når lønna blir offentlig: Kvinner får mer – menn får mindre 
Marianne Engebretsen, HR-direktør i Microsoft Foto: Microsoft

I Danmark må virksomheter med mer enn 35 ansatte dokumentere hva de betaler kvinner og menn hvis det er ansatt mer enn ti personer på samme nivå.