Når nettene blir lange og brede

Siste halvdel av 90-årene opplevde vi et avgjørende veiskille i teknologiutviklingen: Internett fikk gjennombrudd som multimediaplattform, og dereguleringen av telemarkedet økte konkurransen på telekommunikasjon. Som en konsekvens, vil utviklingen de neste fem årene mye dreie seg om disse områdene:

Siste halvdel av 90-årene opplevde vi et avgjørende veiskille i teknologiutviklingen: Internett fikk gjennombrudd som multimediaplattform, og dereguleringen av telemarkedet økte konkurransen på telekommunikasjon. Som en konsekvens, vil utviklingen de neste fem årene mye dreie seg om disse områdene:

1) Utvikling av bredbåndskommunikasjon (minst 5 MB) på aksessnettet. Aksessnettet utgjør i dag en flaskehals både teknologisk, konkurransemessig og kapasitetsmessig. "Den siste kilometeren" domineres i dag av Telenors telenett. Selv med all den teknologiske utvikling som Telenor driver for å presse mer kapasitet ut av telenettet (ISDN, ADSL,etc), vil det være langt igjen til å nå opp til 5 MB. Selv mobiltelefoni kommer til kort: UMTS kan gi 2MB, men først i 2002. Konkurransen på bredbåndsløsninger vil derfor øke i årene fremover. Både leverandører av satelittkommunikasjon og elektrisitetsnett vil komme stadig sterkere. Felles for disse er at det imidlertid vil ta noen år før de vil fremstå som reelle alternativer.

Men det finnes allerede et alternativ på markedet: kabelfjernsyns-anlegg. Problemet er mangel på interaktivitet og digitalisering. Det satser UPC halvannen milliarder kroner på løse raskt. Konkurransen mellom teleselskaper og kabel-TV-operatører vil derfor hardne til. Det er årsaken til at amerikanske AT&T i fjor høst kjøpte seg inn i den Internett-baserte kabeloperatøren Excite@Home. Det er også derfor EU krevde salg av kabel-TV-delene før de ville godta fusjonen Telenor/Telia.

2) E-handel vil få sitt gjennombrudd. Den form for markedsplass og elektronisk handel en ser i dag (basert på ISDN-teknologi), vil fremstå som steinaldersk sammenliknet med de mulighetene som åpner seg når aksessnettet blir 5, 8 eller 25 MB. E-handel har som kjent kommet langt lenger i USA enn i noe annet land (80% av all e-handel i verden i dag foregår i USA). Hvorfor? Grunnen er at amerikanske regulatoriske myndigheter i 1983 sikret innholdsleverandører tilgang på like vilkår til det lokale telenettet.

Og e-handel er ikke bare noe "hype". Det er alminnelig erkjent at e-handel vil være den sterkeste drivkraften i verdensøkonomien i årene fremover. Den var på omlag 30 milliarder dollar i fjor på verdensbasis; den forventes å utgjøre 300 milliarder neste år (2001), og hele 1000 milliarder i 2005. Men det er ikke bare e-handel som vil nyte godt av bredbåndsutviklingen; en vil også se en revolusjon innen helsevesenet og undervisningssektoren. Arbeidsmønstrene vil også vesentlig endres ved at fjernarbeidsmuligheter kommer til å bli stadig mer utbredt.

3) Markedet vil bli preget av betydelige strukturendringer. For kort tid siden opplevde vi verdens største bedriftsoppkjøp noensinne: AOL kjøpte opp Time Warner for over 1300 milliarder kroner (4 ganger det norske statsbudsjettet). Det bemerkelsesmessige ved dette oppkjøpet et at det er stort, det er et oppkjøp over bransjegrenser og det er den lille som kjøper opp den store. En av grunnene til oppkjøpet sett fra AOLs side, er å sikre seg bredbåndstilgang til kundene: Time Warner er USAs nest største kabel-TV-operatør.

Flere slike vil komme. Denne form for strukturendring sprenger grenser på flere måter: samarbeidet skjer på tvers av landegrenser slik Telia/Telenor-fusjonen viste, men også på tvers av produktgrenser slik AOL/Time Warner-oppkjøpet viser. Men strukturendringer innebærer også at det etableres helt nye produktmarkeder - slik fremveksten av internasjonalt orienterte Internett-konsulentselskaper som Cell Network, Icon, US/Web etc. viser.

Og her står ved et paradoks: Siden teknologien senker inngangsbarrierene for å etablere seg i det nye markedet, blir det stadig viktigere med størrelse. De som lykkes - det være seg i media-, tele- eller Internett-konsulent-bransjen - må bli store ved å slå seg sammen med bedrifter som har en etablert organisasjon, kundebase og merkevarenavn.

Jon Bing har slått frempå at Telenor bør slå seg sammen med NRK som et norsk "motstykke" til AOL/Time Warner-sammenslåing. Det er kanskje ikke den mest aktuelle - eller mest relevante - sammenslåing. Et annet alternativ kan fremstå som mer spennende, en sammenslutning over landegrenser, produktgrenser og for å etablere et helt nytt marked:

UPC slår seg sammen med Schibsted.

Se også Arild Haraldsens tidligere "Skråblikk":


To-kanal-strategien virker
Den friksjonsløse kapitalisme
Kina bygger ny mur på Internett
Når markedet sprenges i biter
Hvem skal arve Internett?
Arild Haraldsen: -Avlys fusjonen nå!
Internett - et teleteknisk paradigmeskifte
Bill Gates - genial strateg eller paranoid bølle? - Del 2
Bill Gates - genial strateg eller paranoid bølle? - Del 1
E-handelens mange ansikter
Digital radio er mer enn bedre lyd
9. desember 1968: Verdens første multimediademonstrasjon
Vår største industripolitiske skandale
Nettet utkonkurrerer hodejegerne
En psykologs visjon ble til Internett
Torbjørn Jagland og Internett

Til toppen