Når Nokia nyser, nyser en hel nasjon

digitoday.fi har spurt en rekke ressurspersoner innenfor IT-bransjen om Nokias betydning til industrien og Finland som helhet.

Pertti Huuskonen er leder i Technopolis Oulu Science Park. Han sier:
- Nokias andel av vår kundeportefølje er omlag 40 prosent. I en slik situasjon er det selvsagt bare positivt at en klient har suksess. Technopolis har vokst årlig med 35 prosent i netto omsetning de siste tre årene. Nokia har en stor del av æren for dette, også i det at de samarbeider emd andre teknologiselskap. Dette samarbeidet har i neste omgang styrket veksten og den videre utviklingen av de andre selskapene.

I Nokias kjølvann er dusinvis av selskap som senere er blitt uavhengige aktører i verdensklasse grunnlagt. Dette er en positiv kjedereaksjon sett fra teknologisentrenes ståsted. Blant disse er Technopolis Oulu Nordens første.

Nokias vekst tok fart tidlig i 90-årene. På denne tiden gikk Finland gjennom den verste nedgangsperioden siden annen verdenskrig. Nokias vekst var derfor særlig verdifull og viktig for hele nasjonen. Uten Nokia, ville nedgangstidene vært enda tøffere. Ved siden av å være en suksess, bidro selskapet også til å heve resten av landets moral.

Ms. Maarit Tuominen er utviklingsdirektør ved Innopoli High-Tech Center. Hun sier:
- Fra ståstedet til et teknologisenter - som skal hjelpe selskap å vokse og få fotfeste i verden - må jeg si at Nokia har gitt Finland et internasjonalt ry. Nokia gjør ingen hemmelighet av at dets røtter er i Finland. Men bare for få år siden ble Nokia ofte tatt for å være et japansk selskap.

I disse dager er ikke bare Nokia, men hele Finland, anerkjent som et hi-tech vekstområde i telekom-feltet, noe som har åpnet muligheter for Nokias nettverk av underleverandører.

Vårt finske selvbilde er styrket av det faktum at vi kommer fra Nokialand. Folk legger merke til det. De antar at dersom Nokia kommer fra Finland, så må det være andre ting verdt å titte på i dette landet også . Utenlandsk kapital finner veien til Finland.

Utlandets interesse for telekommunikasjon i Finland har klart vokst de siste to årene, ikke minst fordi Nokia hovedkvarter er lokalisert til Espoo i Finland.

Nokias voksende aksjekurs dro med seg kursene i mindre finske selskap, og ga dem mer kredibilitet. Baksiden av denne medaljen er selvsagt at svingninger i Nokias kurs skaper svingninger i kursene på selskapets underleverandører.

I Innopoli arbeider vi sammen med it og telekom-selskap. Vi reflekterer markedet, som vårt klientell, som består av IKT-selskap. For å summere opp, er Finland blitt kjent via Nokia, Nokia har skapt interesse for finske IT-selskap generelt, og de har enkelt funnet partnere og investorer utenlands.

Jouko Ruissalo er administrerende direktør for Den Finske Dataforening.
- Det som er bra for industrien, er bra for foreningen. Et selskap som Nokia, finsk av opprinnelse, som har gjort det bra ute i verden, er et glitrende eksempel til etterfølgelse. Det beviser at internasjonal suksess er mulig, selv for et finsk selskap. Jeg vil si at Nokias forbilde har oppmuntret oss på mange vis.

Sant nok suger selskapet ressurser fra landet, noe som har skapt enkelte problemer, men fordelene oppveier klart ulempene. Folk i bransjen har fått troen på at det finnes muligheter. Det finske samfunnet har også våknet opp til en flom av ressurser som pøses inn i industrien, nettopp på grunn av en pionér og veiviser som Nokia,

Når jeg sier at Nokia tapper ressurser, mener jeg at det rekrutterer en stor del av de som uteksamineres fra IT-relaterte skoler og universiteter. Alt i alt, i det store bildet, er Nokias innflytelse likevel overveiende positiv.Susanna Bell (Susanna.Bell@helsinki.fi) har bidratt til denne artikkelen
Nokias spektakulære vekst de siste årene har påvirket mange finske IT-selskap, samt hele IT-industrien, for ikke å si hele Finland. De fleste vi har spurt, beskriver Nokias innflytelse som ekstremt fordelaktig. Men den utrolige størrelsen på konsernet skaper en viss bekymring. Når Nokia nyser, nyser en hel nasjon. Og Nokia trekker ikke bare til seg de beste og skarpeste blant unge finske talenter - de trekker til seg omtrent alle som én! Fra plog til IT
Det finske mirakel staves "N-O-K-I-A". Redaktør for digitoday.fi, Jukka Viitasaari, og hans medarbeidere, forteller om bakgrunnen for mobilgigantens vekst.
Til toppen