Når patentet klikker...

Hvordan ville verden sett ut dersom hver virksomhet måtte utvikle sitt eget system for kølapper av frykt for å bryte en annens patent? Det er all grunn til å spørre, mener digi.nos jusskribent i Los Angeles, Ole Sandberg.

Hvordan ville verden sett ut dersom hver virksomhet måtte utvikle sitt eget system for kølapper av frykt for å bryte en annens patent? Det er all grunn til å spørre, mener digi.nos jusskribent i Los Angeles, Ole Sandberg.

Den amerikanske debatten om patenter på forretningsmetoder og tilknyttet programvare har fått en ny oppsving etter oppstyret i forbindelse med amazon.coms tvist med barnesandnoble.com over gyldigheten av amazon.coms patent på "single click"-metoden for netthandel.

Utfallet av debatten vil kunne få konsekvenser for utviklingen av netthandel og IT industri - såvel som mer tradisjonell industri i USA - skjønt konsekvensene vil neppe bli så dramatiske som deltakerne i debatten vil ha det til.

Debatten illustrerer farten i amerikansk rettsutvikling og domstolenes sentrale rolle i utviklingen. Det er ikke lenger siden enn sommeren 1998 at den fremherskende oppfatning blant amerikanske patentjurister var at forretningsmetoder ikke var patenterbare. Situasjonen ble radikalt endret med en rettsavgjørelse fra den føderale mellominstansen med ansvar for ankesaker vedrørende patenter, "the Court of Appeals for the Federal Circuit", avgitt i juli 1998.

I den avgjørelsen slo ankedomstolen fast at det ikke fantes rettslig grunnlag for den alminnelig antatte spesialregelen for forretningsmetoder, og konkluderte med at slike metoder er patenterbare på lik linje med andre prosesser.

Denne domstolsavgjørelsen utløste et skred av ansøkninger om forretningsmetodepatenter til det amerikanske patentkontoret. En av søknadene var amazon.coms søknad om patent på "single click"-metoden. Avgjørelsen utløste også en hissig debatt om konsekvensene av å godta forretningsmetodepatenter.

Ytterpunktene i debatten består på den ene side av en fløy, hovedsakelig representert av forretningsfolk, som blir tvunget til enten å betale lisensavgifter eller bruke ressurser på å snike seg rundt eksisterende patenter, og på den annen side av de som allerede har kontroll over verdifulle patenter samt majoriteten av patentadvokater, som naturligvis har fått vesentlig mer å gjøre som følge av domstolens avgjørelse.

Den første fløyen mener forretningsmetodepatentene truer med å kvele nyskapning og utvikling i netthandel og annen handel, mens den andre fløyen mener patentene er den mest verdifulle nyskapningen som har skjedd innenfor patentretten i manns minne.

Mannen bak amazon.com, Jeff Bezos, har kastet seg inn i debatten, men overraskende nok har han tatt et standpunkt som stort sett støtter den første, kritiske fløyen.

Bezos medgir at forretningsmetodepatentene gir patentinnehaverne en urimelig fordel og vil kunne virke hemmende på den økonomiske utviklingen.

I et tresiders brev som er å finne på nettstedet www.amazon.com/patents foreslår Bezos blant annet at levetiden for patenter, både for programvare og for forretningsmetoder, bør reduseres fra 20 år ned til 3-5 år.

Det er ikke umulig at diskusjonen vil føre til visse endringer i patentlovgivningen, men det kommer neppe til å skje med det første.

Bezos' forslag om å forkorte levetiden på de aktuelle patentene støter på det problem at USA er traktatforpliktet til å opprettholde 20-års-regelen. På den annen side kan man spørre seg om traktatforpliktelsen omfatter forretningsmetodepatenter, siden USA tilsynelatende er alene om å godkjenne disse patentene.

Alt i alt er det neppe noen grunn til å redusere bestrebelsene på å oppnå USA-patenter på disse metodene; snarere tvert om. Det amerikanske patentkontoret strever med å håndtere en flom av søknader om forretningsmetodepatenter og er hemmet av mangel på personale som er kvalifisert til å behandle slike søknader. Resultatet er at selv tvilsomme patentsøknader har gode muligheter til å bli godtatt.

Det vil nok endre seg med tiden.

Man kan spekulere på hva den totale økonomiske virkningen av forretningsmetodepatentene til syvende og sist vil bli. På den ene siden vil muligheten til å oppnå patent utvilsomt virke stimulerende på amerikanernes oppfinnsomhet. På den annen side er det vel neppe tvil om at monopolisering av forretningsmetoder vil kunne virke hemmende på konkurransen i næringslivet og dermed på dets effektivitet.

En fare er at patentene vil kunne forhindre standardisering innenfor forretningslivet ved å tvinge bedrifter til å utvikle sine egne forretningsmetoder for å unngå patentinngrep.

Som støtte for fantasien kan man tenke seg hvordan verden ville se ut dersom hver forretning var tvunget til å utvikle sitt eget system for, for eksempel, kølapper...

Les også Ole Sandbergs tidligere juridiske betraktninger:


Microsoft i trekantdrama
Næringsrike men ufordøyelige småkaker
Åtselgribbene samles over Microsoft
Lær patentknepene av amerikanerne
Antitrustsaken mot Microsoft - en studie i spilt møye

Til toppen