Når Tormod Hermansen blir trekkplaster...

I oktober skal det arrangeres telekom-messe og -konferanse i Oslo. Arrangøren samler 40 utstillere og tilbyr Tormod Hermansen som hovedtaler.

Arrangementet organiseres av Kreaktiv og foregår over 1600 kvadratmeter i nedlagte industrilokaler hos Kværner i Lodalen. Det ventes 40 utstillere og 3000 deltakere. Datoene er 17. til 19. oktober.

Et bredt anlagt seminar- og konferanseprogram tar opp temaer som "Det mobile Internett", "Tele og data i hjemmet", "Mobile arbeidsplasser", "E-handel", "Båndbredde-eksplosjonen", "Tele- og datasikkerhet" og "Nye driftsmodeller for IT-avdelingen".

Til toppen