Narkokamp på nett

Sju latin-amerikanske land vil nå bruke Internett for å bekjempe narkobaronene.

Sju latin-amerikanske land vil nå bruke Internett for å bekjempe narkobaronene.

Det er Reuter som melder dette, etter et møte mellom politisjefer fra sju latin-amerikanske land i Bogota.

Etteretningssjefen Oscar Naranjo i Colombias nasjonale politi fikk idéen, etter en kartlegging av narkobaronenes egne arbeidsmetoder.

- Merkelig nok, oppdaget vi gjennom vår overvåking av kriminelle grupper at ulike klaner innenfor narkohandel og organisert kriminalitet bruker topp moderne verktøy, og ett av disse er Internett, sa han.

Under møtet i Bogota fikk han støtte for sitt forslag om å ta i bruk den samme teknologien for å bekjempe gruppene. I løpet av kort tid skal derfor politiet i Colombia, Brasil, Bolivia, Venezuela, Peru, Panama og Ecuador kobles sammen i et nettverk via Internett.

Nettverket skal krypteres og sperres for uvedkommende. Blant informajonen som skal utveksles er informasjon om narkokarteller, hvor narkokongene befinner seg til enhver tid og lokaliteten til narkolaboratorier.

- Nettverket skal også brukes for å varsle politiet på tvers av grensene om mulige smuglerturer, sa Naranjo til Reuter.

Til toppen