Narvik får mer tid

Datatilsynet vil endre Google, men forhaster seg ikke.

Narvik får mer tid
Drøftet bruken av Google Apps: Rådmann i Narvik Wiggo Lauritzen (t.v) og direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet. Fra høyre: IT-sjef Per Jacobsen, kommunalsjef Wenche Folberg, samt advokatene Thomas Olsen og Malin Tønseth fra Simonsen. Bilde: Marius Jørgenrud

TOLLBUGATA (digi.no): Hvordan kan Narvik kommune unngå å måtte skrote Google Apps som epostløsning, når systemet ikke tilfredsstiller kravene i personopplysningsloven?

I går tok kommuneledelsen turen til Oslo for å drøfte saken ansikt til ansikt med Datatilsynet, som i januar varslet vedtak om at bruken måtte opphøre.

digi.no møtte delegasjonen umiddelbart etter møtet, der både rådmannen, kommunalsjefen, IT-sjefen og deres to advokater fra Simonsen deltok.

Rådmann Wiggo Lauritzen forteller at de gikk gjennom alle innvendingene til Datatilsynet, og uklarhetene rundt risikovurdering og sikkerhet.

Et poeng er at Google ikke oppgir hvor i verden innholdet lagres. Følgelig kan det ikke føres sikkerhetsrevisjoner.

- Vi er i dialog med Google for å finne en løsning, sier Lauritzen.

Rådmann Wiggo Lauritzen i Narvik kommune.
Rådmann Wiggo Lauritzen i Narvik kommune. Bilde: Marius Jørgenrud

Hva en slik løsning innebærer virker uklart. Nettgiganten tilbyr per i dag standard avtalevilkår, som ifølge Datatilsynet er i strid med norsk lov.

Narviks IT-sjef Per Jacobsen legger til at «Google har vært veldig imøtekommende og ønsker selvfølgelig å få til en løsning som alle parter er fornøyd med».

Rådmannen føler seg trygg på at de vil kunne fortsette å bruke Google Apps. - På nåværende tidspunkt er det vanskelig å komme inn på de konkrete løsningene. Vi har en prosess gående som jeg har stor tro på, sier han.

Ny frist

Opprinnelig krevde Datatilsynet svar på vedtaksvarselet innen 1. mars. Denne fristen har kommunen nå fått utvidet med én måned.

- Vi har fått en utsettelse med bakgrunn i at dette er en nokså omfattende utfordring, som vi trenger noe tid til å gå igjennom, sier Lauritzen.

- Rekker dere å gjøre noe før fristen 1. april?

- Det er ikke noe mål for oss å fatte et vedtak i denne saken, sier Datatilsynets Bjørn Erik Thon.
- Det er ikke noe mål for oss å fatte et vedtak i denne saken, sier Datatilsynets Bjørn Erik Thon. Bilde: Per Ervland

- Ja. Det gjør vi. Innen fristen vil vi legge fram dokumentasjon på tiltakene Narvik kommune kan iverksette, samt dokumentasjon på de forbedringer som Google-systemet forhåpentligvis kommer til å iverksette.

Forhaster seg ikke

Datatilsynets direktør Bjørn Erik Thon syntes møtet var godt og konstruktivt. Han varsler også at de ikke vil forhaste seg i denne saken.

- Det er ikke sikkert dette blir den siste utsettelsen vi gir. Denne saken tok vi op fordi den er prinsipiell, og da er det viktig at den blir skikkelig belyst, sier Thon.

Han er også opptatt av å se til sine kolleger ved europeiske personvernmyndigheter, som også behandler lignende problemstillinger, som ytterligere kan forsinke prosessen.

- Det er pågående saker både i Sverige og i Danmark. EU jobber også med egne dokumenter som går på cloud computing. I tillegg foregår det et eget arbeid i Berlin-gruppen som er et annet internasjonalt organ. Og vi er nødt til å skjele i hvert fall litt til hva som foregår i de organene når vi skal komme med konklusjon i denne saken.

Det er en helt normal situasjon at Datatilsynet ikke kommer til å håndheve det varslede vedtaket mot Narvik kommune allerede fra månedsskiftet, fortsetter han.

- Det er ikke noe mål for oss å fatte et vedtak i denne saken. Hvis kommunen klarer å komme tilbake med en løsning, etter å ha diskutert med Google, så er jo det er bra situasjon for oss også, sier direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet.

Målet med sabelraslingen er altså å tvinge Google til å endre vilkårene for nettskytjenestene sine.

- Verden fungerer ikke sånn at hver enkelt som skal inngå en avtale om Google Apps, eller hvem det måtte være, skal forhandle sin egen kontrakt. Men du må ha et nivå på standardkontrakten når det gjelder personvernbeskyttelse som er bedre enn i dag.

- Det er den bevegelsen vi har ønsket å sette i gang med vårt vedtak, sier Thon.

Imens er mange norske virksomheter spente på fortsettelsen. Uvissheten råder i påvente av en endelig konklusjon om billig nettskybruk, endog gratis bruk av Google Apps i utdanningssektoren, er tillatt etter norsk lov.

- Det har kommet mange henvendelser fra andre kommuner og offentlige virksomheter som er nysgjerrige på å ta i bruk Google Apps, forteller IT-sjef Per Jacobsen og rådmann Wiggo Lauritzen.

    Les også:

Les mer om: