NASA prestisjekontrakt til HP

Kan være verdt opptil 2,5 milliarder dollar over ti år.

NASA prestisjekontrakt til HP

Kan være verdt opptil 2,5 milliarder dollar over ti år.

Den amerikanske romfartsorganisasjonen NASA melder at de har inngått en omfattende IT-kontrakt med HP. Kontraktens verdi er opptil 2,5 milliarder dollar. Den gjelder for fire år, med mulighet for to forlengelser på tre år hver.

Kontrakten omfatter alt av NASAs IT-tjenester til sine sluttbrukere, også mobile tjenester, deriblant pc-er, programvare og periferiutstyr. Den dreier seg ikke om nettverk og datasentraler.

HPs viktigste konkurrent om kontrakten var Lockheed Martin, som håpet å få fornyet sin nåværende avtale. Selskapet har andre IT-relaterte kontrakter med HP.

Til toppen