NASA takler ikke hackerne

En talsmann for NASA rapporterte nylig til en senat-komité at deler av det offentlige byrået ikke makter å avverge eller rapportere om hacker-angrep, og at dette gjør byrået sårbart for folk som vil stjele eller forandre på sensitiv informasjon.

En talsmann for NASA rapporterte nylig til en senat-komité at deler av det offentlige byrået ikke makter å avverge eller rapportere om hacker-angrep, og at dette gjør byrået sårbart for folk som vil stjele eller forandre på sensitiv informasjon.

NASA-talskvinne Roberta Gross sier at problemer som at NASA-sentre ikke makter å rapportere om hacker-angrep er et hinder for bedre oversikt over informasjonssikkerheten.

Gross sin kritikk kommer i kjølvannet av et hackerangrep på to NASA-sentre. Hun bekreftet overfor Federal Computer Week at angrepene kom i forrige måned, men ville hverken fortelle hvilke sentre som ble angrepet eller oppgi noen detaljer om angrepene.

Gross fortalte også at hennes avdeling ikke var ferdige med å analysere angrepene, og at omfanget av skadene og hvordan de kunne vært forhindret, fremdeles var uklart.

Ifølge Gross ble ikke angrepene rapportert fra NASA-sentrene. Hennes medarbeidere fikk greie på dem via andre kanaler hun heller ikke ville identifisere. Det er viktig å holde NASA-ledere informert om hacker-angrep på grunn av NASAs desentraliserte organisasjonsform.

- NASA er et sårbart mål fordi byrået er så avhngig av IT og Internett for å styre operasjonene og de ulike sentrene både i USA og utenfor, sier hun til FCW.

Formannen i senat-komitéen, Bill Frist, er enig. - På mange måter innbyr NASAs avhengighet av Internett til potensielt internt og eksternt misbruk, sier han.

Cathy Cromley, en av lederne i Secure Computing Corp., understreker viktigheten av å dele informasjon når systemer blir misbrukt eller hacket. - Ved å ikke informere internt, vil NASA og myndighetene generelt, ikke kunne lære av det som er skjedd, sier hun.

Til toppen