Nasdaq sparker opp

..men se opp for blandede signaler. Det er for tidlig å selge skinnet.

De amerikanske indeksene fikk en positiv utvikling i går. Utviklingen de siste dagene minner etterhvert om situasjonen tidligere i år med store daglige svingninger.

En våryr Nasdaq var opp hele 5,3 prosent og plasserte seg dermed på det som i første omgang ser ut til å være god avstand fra 2000-merket. Alle gleder seg naturligvis over det.

Oppgangen kom blant annet som en følge av det som oppfattes som positive nyhetene fra Microsoft, Yahoo, Motorola og General Electric.

Det er imidlertid en svært broket informasjonstrøm som nå kommer i markedet. Flere selskaper som melder resultatene for forrige kvartal sier nå at de forventer et fortsatt fall i salget i tredje kvartal. Blant annet General Electric er lite optimistiske med hensyn til salget i inneværende kvartal.

Det stiller spørsmål om bunnen ikke var nådd i andre kvartal likevel, slik aksjemarkedet har forutsatt.

De fleste selskapene opplevde synkende salg i andre kvartal i forhold til første kvartal. Med ytterligere fall i omsetning og press på marginer i tredje kvartal vil det ventelig bli enda flere oppsigelser og nedskjæringer, og spørsmålet er hvordan forbrukerne takler dette.

En rekke US-detaljister la frem salgstallene for juli i går. De viser at billigkjedene fortsatt opplever vekst i omsetningen. På den annen side er de mer nisjepregede og kvalitetsrettede detaljistene langt fra like fornøyde med sine stagnerende og delvis negative tall. Dette kan være et tegn på at amerikanske forbrukere nå er i ferd med å bli mer forsiktige.

2/3 av den amerikanske økonomien henger på forbrukernes etterspørsel. Dersom markedet oppfatter at forbrukernes tillit til økonomien svekkes vil dette kunne få alvorlige konsekvenser for hele det amerikanske aksjemarkedet.

I går kom også tall for nye søkere på ledighetstrygd. Disse viste at 445.000 nye amerikanere søkte om trygd forrige uke. Dette var betydelig mer enn forventet og bør derfor være et varsku om at situasjonen fortsatt er usikker.

Det synes uansett som vi fremover kan vente høyere volatilitet igjen etterhvert som selskapene leverer resultater rundt de nedjusterte forventningen og ikke minst forteller markedet hvordan de ser an utviklingen ut året og inn i 2002.

Til toppen