Nasjonalbiblioteket vil linke til Wikipedia

Nasjonal-biblioteket vil sette alle krefter inn for å linke sine artikler til Wikipedia.

Nasjonalbiblioteket vil linke til Wikipedia

Nasjonal-biblioteket vil sette alle krefter inn for å linke sine artikler til Wikipedia.

I statsråd ble det før jul vedtatt en endring i forskrift til åndsverkloven. Endringen gir Nasjonalbiblioteket en egen hjemmel til å bevare åndsverk i digitalisert form. De nye reglene trer i kraft 1. januar 2008.

Forskriftsendringen inneholder regler for hvordan åndsverk skal gjøres tilgjengelige fra terminaler i bibliotekenes egne lokaler. Det gis ikke adgang til at Nasjonalbiblioteket gjør sitt beskyttede digitale materiale tilgjengelig for andre bibliotek over et lukket nett.

Derimot kan gratisleksikonet Wikipedia få en særstilling. På et seminar om digitalisering i regi av Norsk Bibliotekforening i Oslo i går sa nasjonalbibliotekar Vigdis Moe-Skarstein til Aftenposten at hun vil sette i gang en dugnad blant de ansatte for å legge inn bibliotekets åpne digitale ressurser som linker i artiklene på norsk Wikipedia.

På seminaret kom det fram at Nasjonalbiblioteket ikke har klart å skape nok engasjement rundt sine tjenester. For å få det til må brukerne involveres i langt større grad.

Til toppen