Nato dekker Kabul med Wimax

En video viser hvordan IT åpner for nye muligheter i yrkesliv og studier.

Noen mil fra områder hvor Taliban vansirer skolejenter, gir usensurert nettilgang en mulighet for normale studier og yrkesliv. (foto: Nato Channel)
Noen mil fra områder hvor Taliban vansirer skolejenter, gir usensurert nettilgang en mulighet for normale studier og yrkesliv. (foto: Nato Channel) (Bilde: Nato Channel)

En video viser hvordan IT åpner for nye muligheter i yrkesliv og studier.

Natos nyhetskanal Nato Channel stiller til rådighet videoreportasjen over om hvordan Afghanistans hovedstad Kabul dekkes av et trådløst stamnett for bredbånd, realisert med Wimax-teknologi.

Siden midt på 1990-tallet har den vestlige militæralliansen Nato spilt en rolle i å realisere et prosjekt kjent som «Virtuell silkevei» – Virtual Silk Highway – gjennom Kaukasus og Sentral-Asia, grovt sett parallelt med traseen som ble brukt i århundrer for silkehandelen mellom Kina og Europa.

Symbolikken er innlysende. Silkeveien dreide seg ikke bare om handel og materielle varer. Den bidro også til å utveksle kunnskap og til å bringe ulike kulturer og levesett i kontakt med hverandre.

De siste årene er prosjektet utvidet til å omfatte Afghanistan. Den virtuelle silkeveien skal tilby usensurert tilgang til nyheter og til utvekslinger med omverdenen.

Prinsippet er at Internett-signalene tas ned med satellitt og formidles derfra til et Wimax-nettverk som dekker hele Kabul. Signalet fanges opp av stasjonære antenner og fordeles til brukerne gjennom vanlige trådløse eller kablede lokalnett.

Noen mil fra områder hvor Taliban vansirer skolejenter, gir usensurert nettilgang en mulighet for normale studier og yrkesliv. (foto: Nato Channel)
Noen mil fra områder hvor Taliban vansirer skolejenter, gir usensurert nettilgang en mulighet for normale studier og yrkesliv. (foto: Nato Channel) Bilde: Nato Channel

Virksomheten er et forretningsforetak mellom Nato og et lokalt selskap, Neda Telecommunications. Brukerne får tilgang enten på arbeidsplassen eller på internettkafeer. Wimax-nettet betraktes som raskt og pålitelig. Nyheter, meldinger og Skype er de viktigste tjenestene.

Internett-kafeer er svært popuplære i Afghanistans hovedstad Kabul (foto: Nato Channel).
Internett-kafeer er svært popuplære i Afghanistans hovedstad Kabul (foto: Nato Channel).

Det er et kostnadsproblem at koplingen til det globale nettet går over satellitt. Det innebærer at leverandøren må ta priser tilsvarende 30 til 40 amerikanske dollar per måned. Toppsjef Paul Shaw i Neda forklarer i videoreportasjen at det er et mål å redusere prisen til 20 dollar per måned.

For brukerne tilbyr Wimax-satsingen i Kabul tjenester som kjennetegner et normalt og moderne yrkesliv, studier, underholdning og alle slags kontakter, få mil fra områder der jentunger risikerer å vansires på vei til skolen.

Til toppen