Naurstad avviser alle krav

Forsvarerne avviser alle krav som KPNQwest (tidligere EUnet) reiser i søksmålet mot Geir Naurstad som var EUnets toppsjef da nesten hele EUnet Media staben forsvant til Mogul.

Forsvarerne avviser alle krav som KPNQwest (tidligere EUnet) reiser i søksmålet mot Geir Naurstad som var EUnets toppsjef da nesten hele EUnet Media staben forsvant til Mogul.

Tirsdag var siste dag i den syv dager lange rettssaken mellom KPNQwest (tidligere EUnet) og Gisle Naurstad sammen med konsulentselskapet Birkman AS.

KPNQwest la mandag ned påstand om at Naurstad må betale en erstatning på 9,2 millioner kroner, samt sakens omkostninger, sammen med medtiltalte Birkman AS, som leide Naurstad som "managment for hire" til EUnet. I dag er Naurstad administrerende direktør for KPNQwest-konkurrenten UUnet.


Saken er siste etterspill etter det som skjedde da nesten alle ansatte i EUnet Media, forsvant til Mogul vinteren 1999. Gisle Naurstad var i denne perioden administrerende direktør i EUnet Norge, samt styreformann i EUnet Media.

Saksøkerne mener at Naurstad ikke gjorde jobben sin skikkelig, men i stedet redet for at Jørn Lyseggen og 22 andre forsvant til konkurrenten Mogul. Noe som førte til, mener KPNQwest, store økonomiske tap.


Etter mer enn en uke i retten fikk i dag Naurstads advokater sin prosedyre, og krevde Naurstad blankt frifunnet.

Forsvarerne mente at dersom Naurstad kunne straffes måtte man bevise at hans handlinger, aktive eller ikke aktive, hadde kostet KPNQwest penger. Tapet som skjedde som følge av at Jørn Lyseggen og nesten hele EUnet Media forsvant ville skjedd uansett Naurstads handlinger, mener forsvarerne.

Les hva Naurstad sier om rettssaken: Naurstad føler seg trakassert av KPNQwest

- Det var Jørn Lyseggen som gikk fra kontor til kontor, og informerte ansatte som siden hoppet av. I vitneprov hørte vi at Naurstad ikke var aktiv på utbrytersiden, sa prosessfullmektig Ulf Alex Samer i Nedre Romerike Herredsrett.

- Det kom heller ikke tilbakemeldinger fra konsernet. Da Naurstad meldte fra om oppsigelsene tok det lang tid før konsernet reagerte og de foretok seg lite, sa Samer.

Naurstads forsvarere mener dessuten at det kan stilles spørsmål om EUnet har lidd noe nevneverdig økonomisk tap som følge av at hele EUnet Media i realiteten forsvant ved oppsigelsene til de ansatte.

Spørsmålet, mener forsvarerne til Naurstad, om de avtalene han skrev under på egentlig representerte noen illojalitet fra Naurstad og om dette har ført til økonomiske tap for EUnet.


Det var i alle fall essensen av det som ble sagt på den siste dagen av rettssaken- som har blitt kalt den viktigste i nettbransjen i Norge- men som er så kompleks at selv dommeren skrev ned nesten hvert ord av det som ble sagt gjennom hele prosessen.


Tidligere i år ble Jørn Lyseggen dømt til å betale 5 millioner kroner i erstatning til KPNQwest. Dommeren i Oslo Byrett konkluderte med at Lyseggen var den førende parten da EUnet Medias ansatte gikk til Mogul, og at han hadde handlet grovt illojalt. Den dommen er anket, og skal etter planen opp til nyåret.


Det er ventet dom i saken mot Naurstad i romjulen, selv om dommeren ikke kunne love noe før tidlig neste år.
Til toppen