Naurstad burde stoppet utbruddet

Tidligere administrerende direktør i EUnet Norge, Gisle Naurstad, burde ha satt i gang tiltak for å hindre at 24 ansatte i EUnet Media forsvant til konkurrenten Mogul Media vinteren 1999. Det mener Nedre Romerike Herredsrett, som har dømt Naurstad til å betale hele 6,55 millioner kroner i erstatning til sin tidligere arbeidsgiver.

I dag falt dommen over Gisle Naurstad i Nedre Romerike Herredsrett. Foranledningen i saken var at hele 24 ansatte i EUnet Media, et heleid datterselskap til EUnet Norge (som siden har byttet navn til KPNQwest Norway), forsvant til konkurrenten Mogul Media. Dette skjedde etter at de to selskapene hadde flere samtaler mellom seg, blant annet om fusjon og i siste instans: en såkalt "management buyout".

Det var Jørn Lyseggen, i egenskap av å være sjef for alle praktiske formål i EUnet Media, og ansvarlig for European Web Center Solutions (EWSC), EUnets internasjonale satsing på nettløsninger, som ble dømt for illojal opptreden i forbindelse med denne saken. Dette skjedde i Oslo Byrett sommeren 2000, og Lyseggen ble dømt til å betale fem millioner norske kroner til KPNQwest.

Denne dommen er anket og er derfor ikke rettskraftig.

Men var daværende administrerende direktør i EUnet Norge, og styreformann i EUnet Media, Gisle Naurstad, også ansvarlig for det som skjedde? Ja, mener Nedre Romerike Herredsrett.

I dommen skriver herredsdommer Rolf Erik Kværnæs følgende:

" Retten finner det klart at man med rimelighet kunne forvente at Gisle Naurstad hadde handlet annerledes, dels ved å ha satt inn tiltak for å hindre utbrytningen og informert konsernledelsen slik at de kunne ha satt inn tiltak utover hva Naurstad fant å ville eller kunne gjøre. Naurstad har også foretatt handlinger som har medvirket til at utbruddet ble mulig, for eksempel ved å ha utarbeidet utkast til "WebCat" avtalen og å ha formalisert WebCat avtalen gjennom nødvendige protokoller. Det foreligger en kjede av handlinger og unnlatelser som må sees i sammenheng når Naurstads forhold skal vurderes."

Dommer Kværnæs fant Naurstad erstatningspliktig i forhold til de 24 ansatte som forsvant fra selskapet, og tapet dette påførte EUnet Norge som selskap. Dette kravet er på fem millioner kroner. Samtidig har Naurstad blitt funnet skyldig i å ha løst ut et større pengebeløp som sto på såkalt "escrow" konto (sperret konto). Dette var penger som tilhørte Jørn Lyseggen, men som var holdt tilbake av EUnet som sikkerhet for Lyseggens forpliktelser overfor EUnet, står det i dommen.

Dommeren mente at disse pengene hadde Naurstad ingen rett til å "låse opp" og overhende til Jørn Lyseggen. Naurstad må også betale disse pengene tilbake. Dette utgjør hele 1.550.000 norske kroner. Saksomkostningene skal deles mellom de forskjellige partene. Til sammen må altså Naurstad ut med 6,55 millioner norske kroner.

Medsakssøkte i saken, konsulentselskapet Birkman, ble frikjent. Birkman leide ut Naurstad som konsulent til EUnet Norge for at han skulle fungere som administrerende direktør. I retten forklarte Gisle Naurstad at dette bare var en ordning av skattemessige årsaker og ikke hadde noe kontraktsmessige sider ved seg for alle praktiske formål.

- Vi er veldig fornøyde med dommen. Den viser at det er ansvar forbundet med det å inneha en stilling som administrerende direktør i et selskap, sier Per Brose, administrerende direktør i KPNQwest Norway. Han avfeier også påstandene fra Gisle Naurstad som kom før rettssaken. Da hevdet Naurstad at rettssaken var en svertekampanje fra KPNQwest sin side, for å ødlegge for ham personlig og for en brysom konkurrent.

Gisle Naurstad er administrerende direktør i Uunet Norge, som er en arg konkurrent til KPNQwest. Naurstad var svært lite snakkesalig da digitoday.no prøvde å få kommentar på saken mandag.

Etter gjentatte forsøk på å få kommentarer, svarer endelig Naurstad på telefonen:

- Ja...
- Hei. Gisle Naurstad?
- Ja, det er meg.
- Hei. Dette er Sigvald Sveinbjørnsson fra digitoday.no. Jeg lurte på om du har noen kommentarer til dommen?
- Jeg sitter i et møte jeg nå.
- Når kan vi ringe tilbake for kommentar?
- OK, ha det bra. (Klikk)

digitoday.no vil prøve å få ytterligere kommentarer fra Naurstad på et senere tidspunkt.

Til toppen