Naurstad føler seg trakassert av KPNQwest

Neste uke skal Gisle Naurstad i retten med sin gamle arbeidsgiver, KPNQwest. Naurstad føler at KPNQwest er ute etter å ta ham som person. KPNQwest sier til digitoday.no at de ikke vil prosedere saken i media.

Neste uke skal Gisle Naurstad i retten med sin gamle arbeidsgiver, KPNQwest. Naurstad føler at KPNQwest er ute etter å ta ham som person. KPNQwest sier til digitoday.no at de ikke vil prosedere saken i media.

Mandag neste uke møtes Gisle Naurstad sin gamle arbeidsgiver i Nedre Romerike Herredsrett. KPN Qwest gikk til sak mot Naurstad etter at han var administrerende direktør da daværende EUnet (nå KPNQwest) plutselig ble tappet for ansatte. Hele 23 konsulenter gikk direkte til Internett-konsulentselskapet Mogul.

Tidligere i år ble Jørn Lyseggen (tidligere leder av EUnet-konsulentene som gikk til Mogul, og nåværende konsernsjef i Mogul.com) dømt til å betale fem millioner kroner i erstatning til KPNQwest for illojal oppførsel og brudd på markedsføringsloven. Gisle Naurstad mener at saken mot ham er "en hevnaksjon" fra KPNQwest. Naurstad forlot sin stilling som administrerende direktør for EUnet første mars 1999, og begynte som norgessjef for KPNQwests argeste konkurrent Uunet den første juni. Han sier til digitoday.no at stevningen mot ham ble tatt ut i august 1999.


- Denne rettssaken er en "harassment" mot meg som person, sier Naurstad til digitoday.no.

- Dette er bare et forsøk på å gjøre livet surt for meg, mener Naurstad, som tror at KPNQwest vil "ta" ham fordi at han har bygget opp Uunet til å bli en stor konkurrent til KPNQwest.

- Heldigvis har jeg ressurser til å drive en slik sak, det hadde ikke vært tilfelle hvis jeg var en vanlig lønnsmottager, sier Naurstad.

- Jeg prosederer ikke en sak i pressen før den kommer opp for retten. Jeg har tiltro til at retten kan løse denne saken på egenhånd, sier Per Brose, administrerende direktør i KPNQwest til digitoday.no.

Til toppen