Naurstad på vei ut av EUnet?

Etter det digi.no erfarer er Gisle Naurstad på vei ut av direktørstolen i EUnet Norge. Den reelle styringen ligger i dag i hendene på finnen Harri Hursti.

Etter det digi.no erfarer er Gisle Naurstad på vei ut av direktørstolen i EUnet Norge. Den reelle styringen ligger i dag i hendene på finnen Harri Hursti.

Selv vil ikke Gisle Naurstad kommentere hvorvidt han er administrerende direktør -- eller om han i det hele tatt er ansatt i EUnet fremdeles. Alle andre ansatte i EUnet Norge har fortsatt munnkurv i forhold til pressen. De eneste med rett til å uttale seg er finnene Johan Helsingius i EUnet International. Og Harri Hursti.

Siste gang digi.no snakket med administrerende direktør Gisle Naurstad i EUnet Norge kunne han ikke lenger uttale seg om fusjonen mellom Mogul Media og Jørn Lyseggens WebCat.

EUnet Norge gikk tolv dager etter fusjonen ble kjent i media i begynnelsen av februar, ut med en pressemelding og sa at det aldri var snakk om at datterselskapet EUnet Media skulle fusjonere med Mogul slik det ble fremstilt i media.

Den gang uttalte Gisle Naurstad seg villig vekk. To dager og en pressemelding senere var Naurstad plutselig fullstendig taus.

Han henviste alle spørsmål til moderselskapet EUnet International i Amsterdam.

Dermed var det den finske direktøren for produktutvikling og markedsføring Johan Helsingius som kunne snakke med media. Alle de ansatte i EUnet Norge var målbundet.

Med unntak av en ny finne ved navn Harri Hursti som nå, et par uker senere, dukker opp på scenen.

Da digi.no ringer EUnet Norge blir vi henvist til Harry Hursti som ikke er på plass før fredag morgen. Sentralbordet kan ikke svare på når administrerende direktør Gisle Naurstad kommer tilbake.

digi.no får likevel tak i Naurstad på mobil:

Er det slik at du ikke lenger er administrerende direktør i EUnet Norge lenger?

- Det har jeg ingen kommentar til, sier Naurstad.

Men kan du fortelle meg om du fortsatt er ansatt i EUnet Norge?

- Det har jeg ingen kommentar til. Du får prøve å få tak i informasjonen din på annen måte, sier Naurstad.

Til toppen