Nav bruker fortsatt disketter

Fastleger får fortsatt tilsent pasientlister på utdatert lagringsmedie.

Nav bruker fortsatt disketter

Fastleger får fortsatt tilsent pasientlister på utdatert lagringsmedie.

Legeforeningen fortviler over manglende bruk av Norsk Helsenett. Hver måned blir det skrevet ut tusenvis av disketter fra Nav som sendes rundt til fastlegene her i landet via Posten.

Nav er koblet til Norsk Helsenett, men kan ikke sende meldinger, kun motta meldinger. Først til vinteren vil Nav få mulighet til å sende pasientlistene elektronisk, skriver Computerworld.

Norsk Helsenett er et landsdekkende og lukket kommunikasjonsnett som knytter sykehus og andre helseaktører sammen i et sikret elektronisk nettverk.

President i Den norske legeforening, Torunn Janbu, er overrasket over hvor kort helsesektoren har kommet i bruken av Norsk Helsenett. Spesielt Nav har vært for sløve, synes hun.

– Nav henger langt etter når det gjelder elektronisk kommunikasjon, sier Janbu.

Ifølge Nav skyldes bruken av disketter gamle datasystemer som ikke er kompatible med nettet.(© NTB)

Til toppen