KARRIERE

Nav bygger helt ny IT-avdeling

Jakter landets «beste IT-hoder» til faste stillinger. Konsulentbruken skal reduseres noe.

20. jan. 2016 - 07:59

Nav forvalter omtrent en tredjedel av statsbudsjettet. Det er en kompleks organisasjon med store utfordringer.

Den mye omtalte milliardsprekken i det omfattende IT-moderniseringsprosjektet utløste i fjor flere høringer på Stortinget. I praksis endte det med at Nav-direktøren ble avsatt. Etaten fikk i fjor også ny IT-direktør.

Jakter de beste

Nå varsler Nav at de vil bygge opp intern utviklerkompetanse og et nytt IT-miljø internt. Nav sier at de skal være et «teknologisk fyrtårn» og en attraktiv arbeidsplass for de beste IT-hodene i landet.

I jakten på de beste har de fått produsert en reklamefilm og neste uke arrangerer de et rekrutteringsseminar på konsertstedet John Dee i Oslo.

Navs sjefsarkitekt Petter Hafskjold forteller i dette intervjuet med digi.no at IT-organisasjonen er i en rivende utvikling.

– Nav leverer jo mange prosjekter til enhver tid. Vi har hatt et stort utviklingsomfang siden Nav ble opprettet i 2006, både med pensjonsreformen, uførereformen og digital søknad for foreldrepenger. Vi har et stort utviklingsmiljø som i all hovedsak er outsourcet.

Nav er en av landets største innkjøpere av IT-konsulentbistand. Nå skal etaten etablere et nytt IT-miljø internt med tung kompetanse. Målet er å øke kvaliteten på systemene, forteller sjefsarkitekt Petter Hafskjold (bildet).

– De siste årene har vi etablert et arkitekturmiljø innen IT for å få bedre oversikt, bedre styre prosjektene og sørge for at de blir gode og effektive. Neste steg for å bedre effektivitet og kvalitet er å jobbe tettere med leverandørene, nærmere programkoden. Vi skal diskutere hvordan vi bygger Java-applikasjonene våre og sørge for at vi gjør det likt på tvers av leverandørene der hvor det er smart, fortsetter Hafskjold.

Nav går således i mer teknisk retning og skal bygge opp teknologikompetansen internt. Hafskjold understreker at dette ikke er en stor endring.

– Vi ser ikke for oss å overta all utviklingen selv, men er på jakt etter kompetente mennesker som kan hjelpe oss med å styre og bistå utviklingsleverandørene våre.

Helt nytt miljø

Ifølge arkitektursjefen er det ikke enkle utviklerroller de skal fylle. Stillingene vil kreve erfaring, men også god evne til å kommunisere, samt finne smarte løsninger på tvers av Nav og deres leverandører.

– I første runde trenger vi rundt 4-5 erfarne systemutviklere på applikasjonsnivå. Så er det ytterligere 3-4 knyttet til automatiseringsplattformen vår. Da snakker vi 8-10 utviklere totalt i denne runden.

Tung Java-utviklerkompetanse har Nav tidligere leid inn fra leverandørsiden. Så dette blir et helt nytt Nav-miljø, bekrefter Hafskjold.

Han mer enn antyder at den nye avdelingen kan vokse med flere folk over tid, men først skal Nav gjøre sine erfaringer med at den nye modellen fungerer.

Færre konsulenter

– Bør konsulentselskapene skjelve litt i buksene av dette. Nav er en stor kunde, og det kan høres ut som bruken av konsulenter nå skal reduseres?

– Nei, jeg tenker at dette aldri skal bli et stort miljø. Vi er godt fornøyd med leverandørene. Dette handler mer om å ytterligere øke nivået på det som blir levert, og se etter smarte løsninger på tvers. I den grad vi skal utvikle selv, så tenker jeg at det blir i tidligfasen, for å teste områder der vi trenger smidighet – at vi kan vise forretningssiden hvordan en løsning kan være. Oppdrag av litt større volum og forvaltning fungerer godt med dagens modell. Det er ikke der målsetningen ligger.

– Noen færre konsulenter blir det kanskje?

– Målet er at vi reduserer konsulentbruken noe, men viktigst er hovedmålet om å øke kvaliteten på det vi får utviklet.

Seminaret på John Dee til uken blir en mulighet for IT-utviklere og -arkitekter, som vurderer jobb hos Nav, til å lære mer om etaten og hvordan Nav IT skal jobbe fremover.

– Vi har mange spennende prosjekter og teknologi. Det har vi lyst til å prate med potensielle søkere om.

Nye Nav-sjefer

Torbjørn Larsen kom i august inn som ny IT-direktør i Nav. Larsen er tidligere assisterende direktør ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og har tidligere jobbet blant annet for Tandberg og Cisco. På høsten ble også Sigrun Vågeng hyret inn som ny Nav-direktør med øverste ansvar for etatens 19.000 ansatte.

– I hvilken grad har endringene i ledelsen medført nye signaler, som for eksempel får utslag i at Nav nå skal bygge utviklerkompetanse internt og bruke litt færre konsulenter?

– Larsen har bakgrunn fra utviklingsselskaper og er tydelig på at dette er en kompetanse og et område vi trenger å styrke oss på. Sånn sett er det en direkte konsekvens av at han er kommet inn.

Nav legger ikke skjul på at de nå ønsker å rekruttere de aller beste IT-hodene. Hvordan skal de nå opp i konkurransen?

– Det er noe med kompleksiteten og den faglige utfordringen, som er stor hos Nav. Det er en komplisert operasjon og kommer til å være det i lang tid, tenker jeg.

Sjefsarkitekt Petter Hafskjold trekker også fram påvirkningsmuligheten og rollen etaten har i landet.

– Her kan man gjøre en forskjell for en viktig samfunnsaktør og virkelig se effekt. Endringene man bidrar til har store potensielle gevinster.

 

– Må tåle kritikk

Nav har som kjent fått rikelig med kritikk og negative presseoppslag, i takt med at moderniseringsprosjekt har sprukket på tid og penger.

– Det er kritikk vi må tåle. Det er klart at det vi jobber med er komplekst. Det er ikke gitt at alle rådene som kommer i debattfeltene ville løst utfordringene. Men vi tar det på alvor og jobber med det. Noe av det som blir borte i diskusjonen er det vi faktisk har levert, og til enhver tid leverer hele tiden. Det hadde vært gøy hvis noe av det ble løftet fram.

Ok, nå har du sjansen til å skryte litt av det dere får til. Gjerne noe av det siste.

– Vi har levert digital løsning for både arbeidsavklaringspenger og foreldrepenger. Det tas veldig raskt i bruk og vi er vel oppe i 70 prosent adopsjon på de digitale søknadene. Det gir nedgang på telefoner til kontaktsenteret, mye bedre kvalitet på søknadene, riktigere vedtak og færre klager, sier Hafskjold.

«Nav i førersetet»

I den nye reklamevideoen, som digi.no har fått se, blir flere IT-ansatte i Nav intervjuet. Etaten trekker blant annet frem at de lager løsninger for halve Norges befolkning.

– Å gjøre dette krever en spisskompetanse og et strategisk gangsyn. For å sikre at det er Nav som sitter i førersetet tar vi nå grep om IT-utviklingen i Nav. Til det trenger vi folk med «passion» for faget og samfunnsoppdraget, sier IT-direktør Torbjørn Larsen i filmsnutten.

Den røper også satsing på en nyere teknologitrend. Her er det Nav-rådgiver Frode Sundby som forteller at Nav skal bygge plattformen som «neste generasjons applikasjoner skal kjøre på».

– Vi står overfor et paradigmeskifte innen IT nå, hvor vi beveger oss fra virtuelle maskiner og mer over mot containere og microservices, sier rådgiveren som er del av plattform-temaet i Nav.

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.