Nav i rekrutteringsmodus

Nav bytter ut IT-konsulentene med egne ansatte: – Vi får netto kostnadsreduksjoner

Les stort intervju med IT-direktør Torbjørn Larsen.

Nav dropper konsulentene til fordel for egne ansatte. Det har allerede gitt kostnadsreduksjoner.
Nav dropper konsulentene til fordel for egne ansatte. Det har allerede gitt kostnadsreduksjoner. (Foto: Lise Åserud / NTB scanpix)

Les stort intervju med IT-direktør Torbjørn Larsen.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

I 2015 brukte staten seks milliarder kroner på bruk av IT-konsulenter. Nav er ett av stedene der det har gått mer penger til konsulentvirksomhet enn ment. Nå tar Nav grep, og det statlige velferdsorganet i ferd med å kutte drastisk ned på konsulentvirksomheten.

Der det er mulig å benytte seg av hyllevare, skal disse løsningene velges. Men når store, tunge og komplekse velferdssystemer skal utvikles skal Navs egen IT-avdeling være på ballen.

– Vi får ikke kjøpt pensjonssystemer på boks

Bare det siste halvannet året har IT-avdelingen vokst med rundt 100 årsverk.  

– Vi har gjort en vurdering av hva vi skal bruke markedet til, nå ønsker Nav å komme tettere på koden der vi ikke får kjøpt hyllevare. Over tid skal vi ikke lage løsninger som markedet kan tilby oss, men vi får ikke kjøpt et norsk pensjonssystem på boks. Prosessene og IT-behovene til Nav er unike. 

Det konstaterer IT-direktør Torbjørn Larsen til digi.no, før han fortsetter:

 – Derfor sikrer vi oss med en grunnbemanning som har spisskompetanse, slik at vi kan ivareta løsningsutviklingen og det kontinuerlige utviklingsbehovet velferdssystemet krever av oss. Vi skal fortsatt bruke markedet for det det er verdt, men vi skal kjøpe flere ferdige løsninger og skytjenester og færre timer. 

19 000 ansatte, bare 600 på IT-siden

Larsen tok over stillingen på tampen av 2015. Da var utstrakt konsulentbruk fortsatt vanlig hos Nav.

Nå har trenden snudd, og i løpet av 2020 skal det være rundt 700 IT-årsverk i etaten. I dag jobber rundt 600 av 19 000 ansatte med IT-relaterte utfordringer. Selv om Nav er på bedringens vei spydde statlige virksomheter inn 12 milliarder kroner inn i konsulentselskapene i 2015.

IT-direktør Torbjørn Larsen i Nav.
IT-direktør Torbjørn Larsen i Nav. Foto: Martin Braathen Røise

Utgifter til konsulenter framgår ikke direkte av statlige regnskaper, men Riksrevisjonens undersøkelse viser at bruken er omfattende.

Stor andel statlige IKT-prosjekter har ikke lyktes

– En del virksomheter har en betydelig bruk av konsulenter. Da er det viktig å ha en overordnet strategisk avklaring av hvilke oppgaver konsulenter skal brukes til. To tredeler av de virksomhetene vi har undersøkt, mangler dette, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Han mener både anskaffelse, oppfølging og læring av konsulentbistand kan bli bedre. I tillegg er det ifølge revisjonen for lite bruk av støtteverktøy som veiledere, standardkontrakter og metodikk for gjennomføring.

– Vi ser at en betydelig andel av statlige IKT-prosjekter ikke har lyktes som forventet, og konsulentbruken har derfor ikke vært så effektiv som den burde, sier Foss.

Snudd fokus etter et tiår med utvikling

Ifølge Larsen har fokuset det første tiåret med utvikling – etter etableringen av Nav – vært knyttet til å få automatisert de store utbetalingsområdene: pensjon, uføre og familie- og sykepenger. 

Disse velferdsområdene begynner nå å få gode løsninger som fungerer. Dermed ser etaten et behov for å digitalisere ytterligere. Blant annet skal oppfølgingen av syke og uføre digitaliseres med nye løsninger.   

– I årene som kommer blir det svært viktig for oss å bruke mer tid og krefter på arbeidsinkludering. Der er det også lettere for oss å jobbe smidig. Ett eksempel på det er digital sykefraværsoppfølging hvor et lite intrigert team bygger, tester og slipper programkode kontinuerlig. Her jobber vi fram digitale løsninger som skal forenkle brukeroppfølgingen, sier IT-direktør Larsen i Nav til digi.no. 

Vil bruke nettskyen for det den er verdt

En av de medvirkende årsakene til at Nav kan skalere ned på konsulentbruken skyldes at stadig flere løsninger når norske bedrifter via av nettskyen. 

Dermed blir behovet for eksterne konsulenter i Nav redusert. Allikevel er det ikke meningen at etaten skal gå helt bort fra konsulentbruk. Hvis Nav for eksempel skal implementere et nytt HR-system internt, kommer de til å hente inn konsulenter med spisskompetanse på det området.

Selv om Nav ruster opp bemanningen, er det ikke meningen å ha overflødig arbeidskraft på huset.  

(artikkelen fortsetter under)

Riksrevisor Per Kristian Foss har lagt frem tallene om konsulentbruk i det offentlige. Det er ikke lystig lesing. Nav går nå andre veien, de ønsker å bygge opp et miljø på huset som kan ta seg av det viktige utviklingsarbeidet til velferdsetaten. – Å komme tettere på egne utfordringer er svært viktig, tror IT-direktøren.
Riksrevisor Per Kristian Foss har lagt frem tallene om konsulentbruk i det offentlige. Det er ikke lystig lesing. Nav går nå andre veien, de ønsker å bygge opp et miljø på huset som kan ta seg av det viktige utviklingsarbeidet til velferdsetaten. – Å komme tettere på egne utfordringer er svært viktig, tror IT-direktøren. Foto: NTB scanpix

– Nav har unike prosesser

– På områdene vi ikke får kjøpt hyllevare handler det i stor grad om å lage IT-løsninger som knytter seg til prosessor og utfordringer som er unike for oss. Det er ingen andre som har akkurat de samme behovene som oss. Derfor finnes det heller ikke hyllevare for å fylle de behovene, sier Larsen til digi.no og fortsetter:

– Nav har flere unike prosesser, utfordringer og datakvaliteter vi ikke finner noen andre steder. Dermed finnes det ingen stordriftsfordeler, og heller ingen selskaper som skaper disse løsningene. Da sier det seg selv at det blir dyrt å betale for timer, kontra det å ha egne folk som kan ta tak i utfordringene.  

IT-direktøren i Nav mener videre at en av de største utfordringene knyttet til det å benytte seg av konsulenter er at IT-avdelingen går glipp av unik forståelse.  

Viktig å komme tettere på egne prosesser

Larsen tror de ansatte i etaten lærer mye av å jobbe tett på prosessene, målgruppene og utfordringene. Videre mener han at Nav vil få store problemer med å stake seg ut en kurs for fremtiden hvis de ikke er tett nok på etatens egne problemstillinger og utfordringer. 

– Å ta ned bruken av konsulenter er dermed både et kostnadsspørsmål, samtidig som vi er helt nødt til å være tett på utfordringene som er unike for oss, argumenterer han.  

Nav sin IT-avdeling befinner seg rett ved Birkelunden på Grunerløkka i Oslo sentrum. Totalt er det rundt 650 IT-ansatte i Nav. Fremover skal de bli flere.
Nav sin IT-avdeling befinner seg rett ved Birkelunden på Grunerløkka i Oslo sentrum. Totalt er det rundt 650 IT-ansatte i Nav. Fremover skal de bli flere. Foto: Martin Braathen Røise

En annen fordel ved å komme tettere på egne behov er ifølge Larsen at Nav kan jobbe smidigere. 

Store prosjekter har mange utfordringer

De største IT-prosjektene i Nav de siste årene gjenspeiler tiår med etterslep. Siden etaten ikke hadde bygd opp god nok kompetanse på egne IT-utfordringer, førte det til at konsulentfirmaene kunne sko seg godt på velferdsutvikling.

Larsen mener prosjekter som metode er velprøvd, og at store IT-prosjekter fungerer i mange sammenhenger. Utfordringen da er at bedriften må kunne både tenke og tegne før de går i gang. 

Dermed blir det vanskelig å forutse en kostnadssprekk før den inntreffer, sier IT-direktøren.

– Lettere å endre kurs med egne folk

– Å benytte seg av konsulenter utenfra blir også en mer kostbar gjennomføringsmodell enn når vi med egne ressurser kan lirke, lure og lære, sammenfatter han. 

Videre vil Nav ha den fordelen at de kan avslutte IT-prosjekter som ikke ble som tenkt, før de gjør alt for store innhogg i budsjettene.  

– Det er lettere å endre kurs en gang i uka når vi bruker egne folk. Å kjøpe inn store mengder utviklingsressurser uten helt å vite hva man skal gjøre er utfordrende. Ved å bygge opp egne ressurser, samtidig som vi kan jobbe smidig med egne utfordringer, vil det gå fortere, bli rimeligere, og utviklingen vil handle om Navs egen kjernekompetanse. På sikt vil det gjøre det lettere for oss å jobbe optimalt, lære fortløpende og tilpasse løsningene underveis.

Abelia langer ut mot den offentlige opprustingen

Samtidig som Nav er i gang med å bygge opp egen IT-avdeling advarer NHOs forening for kunnskapsbedrifter Abelia mot at stat og kommune bygger opp stadig flere teknologimiljøer i konkurranse med næringslivet

– Det overrasker oss veldig. Vi stiller spørsmål ved at denne voldsomme konkurranseaktiviteten skjer under en såkalt næringsvennlig regjering – på Høyres vakt, sier Abelia-leder Håkon Haugli til digi.no. 

Han peker på at også Oslo kommune etablerer eget IT-utviklingsmiljø, samtidig som det pågår en generell opprusting av IT-miljøet i Nav og tilsvarende hos Skatteetaten. 

(artikkelen fortsetter under)

Håkon Hauglie i Abelia er ikke fornøyd med statlig opptrapping. – Det overrasker oss veldig. Vi stiller spørsmål ved at denne voldsomme konkurranseaktiviteten skjer under en såkalt næringsvennlig regjering, sier han til digi.no.
Håkon Hauglie i Abelia er ikke fornøyd med statlig opptrapping. – Det overrasker oss veldig. Vi stiller spørsmål ved at denne voldsomme konkurranseaktiviteten skjer under en såkalt næringsvennlig regjering, sier han til digi.no. Foto: NTB scanpix

 

– Sjokkerende hvor høyt noen offentlige virksomheter går i lønn

Ifølge Wibe har Abelia mange små, men også veletablerte medlemsbedrifter, IT-selskaper, som ikke offentlig tør å gå ut å kritisere utviklingen. 

En som ikke er redd for å si ifra er direktør for bemanning og rekruttering Thomas Schibbye i kompetansebedriften Glasspaper. 

– Det er tidvis sjokkerende hvor høyt noen offentlige virksomheter går i lønn. Det er de som har skrudd opp krana mest de siste årene, til stor frustrasjon blant mange private aktører. I mange tilfeller vinner det offentlige de skarpeste hodene fordi de har ressursene til det, konstaterer han til digi.no. 

IT-direktør Larsen i Nav mener likevel at deres rekruttering av IT-folk ikke skal være en for stor konkurrent til det private næringsliv.

NAV: – Vi skal ikke være lønnsdrivende

– Nav skal ikke være lønnsdrivende. Vi er veldig tydelige på at når utviklere kommer til oss handler ikke det om at det er mye penger å tjene her. Det handler om at vi har en kul agenda og at vi gjør noe viktig. Nav har vært flinke til å få frem budskapet. Folk kommer hit for å lære og bidra. Vi betaler en konkurransedyktig lønn, men skal ikke være lønnsdrivende, sammenfatter han.  

Thomas Schibbye er daglig leder i kurs- og bemmaningsbyrået Glasspaper. Han mener det offentlige driver opp lønningene.
Thomas Schibbye er daglig leder i kurs- og bemmaningsbyrået Glasspaper. Han mener det offentlige driver opp lønningene. Foto: Privat

I takt med at Navs IT-avdeling vokser, reduseres konsulentbruken ytterligere.  

Dermed håper Nav at de i fremtiden kan redusere risikoen for å gå på økonomiske smeller der konsulentutgiftene spinner ut av proposisjoner. 

– På IT-området får vi netto kostnadsreduksjoner

– Uten å gi noen garantier så ser vi jo at det har en positiv kostnadseffekt når vi kommer tettere på med egne folk. På IT-området ser vi at Nav får netto kostnadsreduksjoner. Det skyldes at ressursene blir rimeligere. Dermed blir det enklere å jobbe effektivt når vi kan bruke egne folk. Nav får produktivitetsgevinst, i tillegg til at vi får ned lønnskostnadene.  

Larsen tror mange IT-prosjekter sprekker fordi behovene til brukergruppen er i stadig utvikling.

Derfor mener også Nav at det er klokt i å komme tettere på egen utvikling.  

IT-direktøren tror det å sette sammen et team av kompetente håndverkere internt vil være med på å minimere risikoen for økonomisk sprekk i fremtiden.  

– Det er mulig å gå i kostnadsfeller med egne folk også. Spesielt hvis man blir for lite fleksible, og ikke endrer kurs når det man trodde var riktig, ikke stemte. Det er også viktig å utvikle lederskap og kultur som sikrer et sterkt fokus på kompetanse og kontinuerlig læring og utvikling. Når bedrifter bruker eksterne konsulenter styrer de gjerne opp bruken av prosjekter som i sin natur krever at bedriften både har gjort analyserer og har en omfattende plan. Dermed får de dyrere ressurser, og jobber mindre fleksibelt, oppsummerer Torbjørn Larsen til digi.no.  

– I årene som kommer blir det svært viktig for oss å bruke mer tid og krefter på arbeidsutviklingsagendaen. Der er det også lettere for oss å jobbe smidig. Et eksempel på det er digitalt sykefraværsoppfølging hvor et lite intrigert team bygger, tester og slipper programkode. Her jobber vi fram digitale løsninger som skal forenkle brukeroppfølgingen, sier IT-direktør Larsen i Nav til digi.no.
– I årene som kommer blir det svært viktig for oss å bruke mer tid og krefter på arbeidsutviklingsagendaen. Der er det også lettere for oss å jobbe smidig. Et eksempel på det er digitalt sykefraværsoppfølging hvor et lite intrigert team bygger, tester og slipper programkode. Her jobber vi fram digitale løsninger som skal forenkle brukeroppfølgingen, sier IT-direktør Larsen i Nav til digi.no. Foto: Martin Braathen Røise

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)
Til toppen