NAV satser tungt i nettskyen

Bidrar i stort nordisk prosjekt.

NAV satser tungt i nettskyen
Nina Aulie, IKT-direktør i NAV, har deltatt i en nordisk arbeidsgruppe som har sett på mulighetene nettskyen gir offentlig sektor. Selv har NAV kastet seg inn i skyen - men ikke forhastet. Bilde: nyebilder.no

NAV starter i disse dager gjennom en omfattende modernisering hvor IT spiller en helt vesentlig rolle. IKT-direktør Nina Aulie er i full gang med å endre den norske velferdskolossen, og har som ledd i det sett mulighetene som ligger i nettskyen.

I NAV har alle ansatte tynnklienter og alle applikasjoner drives sentralt. Siden svært mye av dataene etaten håndterer er person-sensitive holder det imidlertid ikke med en offentlig nettskytjeneste. Men Aulie forteller til digi.no at de har etablert sin egen private nettsky for å teste tjenester.

Etter hvert kan det bli aktuelt å bruke en privat NAV-nettsky for å sette tjenester ut i produksjon.

Fleksibiltet

– Vi er i gang med en omfattende modernisering og det å håndtere en privat skytjeneste gir oss mye av den fleksibiliteten som vi behøver.

Aulie forteller at nettskyen gir dem mulighet til raskt å sjøsette nye tjenester. Men det er ikke bare rett frem.

Utfordringer

– Man må ha en forståelse for egen produksjon for å takle de utfordringene som kommer. Eiendomsrett til data, sikkerhet, interoperativitet og samhandling er helt vesentlig. Derfor må vi ta et grep og gå denne veien selv, sier Aulie som tillegger at hun er veldig fornøyd med hvordan NAV har nærmet seg mulighetene, men også utfordringene, som ligger i nettskyen.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet inviterte NAV med i en nordisk arbeidsgruppe i regi av Nordisk Ministerråd for å se hvordan de nordiske landene kunne utnytte nettskyen og mulighetene den gir på best mulig måte.

Fjerne barrierer

- I regi av Nordisk Ministerråd var vi med å utarbeide en rapport der vi forsøkte å beskrive hvor vi står i en nordisk sammenheng. Vi prøvde å si noe om hva nettskyen er og komme frem til fordelene. Det vi fant var at dersom fordelene skulle innfris var det nødvendig å fjerne en del barrierer for å sikre videre bruk, sier Aulie til digi.no.

Hele rapporten, som ble lagt frem ved årsskiftet, kan du laste ned her (pdf).

– De nordiske landene har et godt utgangspunkt og kan sammen være en samlet kraft og i rapporten prøver vi å gå inn på hvordan man kan samarbeide om dette, sier Aulie til digi.no. Hun forteller at det er en tett dialog mellom de nordiske landene der ulike nøkkeletater og myndigheter utveksler erfaringer. Men det er for tidlig å tenke seg felles nordiske nettskyløsninger.

– Nå er det kunnskapsutveksling og deling av erfaringer, sier Aulie til digi.no.

Anbefaler nordisk samarbeid

I rapporten som ble utarbeidet av Nordisk ministerråd fremgår det at offentlig sektor har mye nytte av nettskyen. Årsaken er det stadige behovet for å levere mer – med færre ressurser. Det slås også fast at de nordiske landene kan ta ut potensialet som ligger i nettskyen raskere dersom de samarbeider.

– For å oppnå dette samarbeidet foreslår vi at det Nordisk ministerråd utvikler og presenterer en felles nordisk nettsky-strategi, slår utvalget fast.

Men som digi.no har skrevet i en rekke saker: Nettskyen skaper hodebry. I Sverige har myndighetene tatt en beslutning om å kaste seg ut i nettskyen – og det er ventet at det blir tegnet kontrakter om typiske kontorapplikasjoner fra nettskybaserte aktører i løpet av høsten.

I Norge har Narvik kommune fått et foreløpig nei til å bruke Google Apps hos sine ansatte, mens en annen kommunes pilotforsøk med Microsofts skypakke Office 365 er gjenstand for granskning. Instansen er i begge tilfeller Datatilsynet.