Nav-sjefen fikk sparken for IT-rotet

IKT-direktøren tar over.

Nav-sjefen fikk sparken for IT-rotet
Nav-direktør Joakim Lystad må gå for at IT-moderniseringen av av etaten skal kunne fortsette, ifølge arbeidsministeren. Bilde: NTB scanpix

Arbeidsminister Robert Eriksson har i praksis sagt opp NAV-direktør Joakim Lystad.

Årsaken er i hovedsak IT-skandalene som har preget moderiniseringsarbeidet i etaten.

– Nav går inn i en ny fase hvor jeg etter mange avveiinger har kommet til at etaten trenger en ny leder med ny kraft og energi, sier arbeidsministeren i en pressemelding.

Formell frivillighet

Formelt har denne holdningen ført til at Lystad har "valgt å fratre sin stilling som arbeids- og velferdsdirektør med umiddelbar virkning", som det heter i pressemeldingen fra departementet.

Dette er ikke den eneste avgangen i toppen av organisasjonen.

Liten ære

Statsråden ramser opp flere grunner til behovet for å bytte ut Lystad - årsaker som ikke levner Nav-sjefen mye ære:

  • Store problemer i oppstarten av Moderniseringsprogrammet (IKT-moderniseringen), noe som har medført at det har blitt levert mindre enn opprinnelig planlagt.
  • Dette har skapt uro og kritikk knyttet til Navs gjennomføringsevne også i forbindelse med planleggingen av Prosjekt 2 i IKT-moderniseringen.
  • Det er avgjørende – både for brukerne og for NAV – at det blir skapt ro om det videre arbeidet, og at NAVs gjennomføringsevne i det videre moderniseringsarbeidet styrkes.  
  • For å lykkes med at flere kommer i arbeid må NAV være mye nærmere arbeidsmarkedet og arbeidsgiverne enn i dag. Vågeng-utvalget peker på at NAV og arbeid i alt for stor grad har skilt lag.
  • Nav må utvikle seg til å bli en organisasjon hvor det blir tydeligere at folk må komme først, og foran systemet.

Litt ros

Arbeidsministeren legger også inn litt ros til sjefen som må ut:

– Jeg vil takke Joakim Lystad som gjennom de siste 4 1/2 årene har ledet Norges største etat. I denne perioden er blant annet ny uføretrygd loset i havn til riktig tid, og implementeringen av ny IA-avtale er godt i gang, sier statsråden.

IKT-direktøren tar over

IKT-direktør Kjersti Monland i Nav er konstituert som arbeids- og velferdsdirektør fra i morgen.

Arbeidet med å finne en erstatter skal ta til i neste uke.