Navia skuffet markedet

Navia ble en av taperne på Oslo børs tirsdag etter framleggelsen av en skuffende svak halvårsrapport. Navias negative halvårsresultat på 33,8 millioner kroner kom overraskende på såvel selskapets ledelse som markedet.

Navia ble en av taperne på Oslo børs tirsdag etter framleggelsen av en skuffende svak halvårsrapport. Navias negative halvårsresultat på 33,8 millioner kroner kom overraskende på såvel selskapets ledelse som markedet.

Etter å ha tatt en ekstra avsetning på 35 millioner kroner til ferdigstillelsen av produktet Garex 220, blir det negative driftsresultatet i Navia-butikken på 36,5 millioner kroner. Avsetningen skal dekke både ekstra utviklingskostnader (26 mill.), samt dagbøter (9 mill.) i forbindelse med forsinkede leveranser, heter det i halvårsrapporten som ble lagt fram tirsdag.

Autronicagruppen er ikke inkludert i Navias regnskap og rapporteres separat.

- Utviklingen av Garex 220 har vist seg å være langt mer omfattende enn tidligere antatt. Under testing av den avanserte digitale svitsjen som har vært under utvikling over flere år, kom det i sommer frem at det gjenstår et betydelig arbeid i forbindelse med integrasjon av forskjellige programvaremoduler som inngår i det nye produktet, skriver Navia i en melding til Oslo børs.

Selskapet har i de siste ukene arbeidet med å fastslå omfanget av dette arbeidet, og har, ifølge børsmeldingen, "kommet til at det vil få betydning for leveranser under inngåtte kontrakter med forsinkelser og mulige dagbøter, samt for omfanget av selve utviklingsarbeidet". I tillegg vil forsinkelsen få innvirkning på leveransetidspunkt for kontrakter som inngås i fremtiden.

I tillegg har forsinkelsen ført til et svekket driftsresultat for Garex på 6,7 millioner kroner før avsetninger i andre kvartal 1997.

Navia og Endress+Hauser regner med at endelig oppsplitting av Whessoe-gruppen kan skje i årets siste kvartal. Autronica-gruppen planlegges konsolidert i Navias regnskap fra og med fjerde kvartal 1997.

Kostpris for Whessoe-aksjene er 396 millioner kroner. I tillegg kommer honorarer og andre oppkjøpskostnader på nærmere 25 millioner kroner. Endress+Hauser og Navia fører for tiden forhandlinger om forståelsen av samarbeidsavtalen for kjøpet av Whessoe. Disse forventes avsluttet i september.

Utfallet av disse forhandlingene vil avgjøre den endelige kostprisen for Autronica-aksjene, og det er ikke utenkelig atkjøpesummen vil kunne øke til nærmere 450 millioner kroner inklusive honorarer og oppkjøpskostnader, antydes det i børsmeldingen. I løpet av høsten vil det bli etablert en langsiktig finansieringspakke for oppkjøpet som blant annet vil omfatte tiltak for å frigjøre mellom 100 og 120 millioner kroner i kapital.

Allerede ved utgangen av mars gjorde Autronica en avsetning på nesten 50 millioner kroner i balansen for såkalte "restruktureringstiltak som skal redusere kostnadsbasen med mellom 30 og 50 millioner kroner på årsbasis". I tiltakspakken ligger det mellom annet planer om nedbemanning, produktsanering og omorganisering. Tiltakene forventes å gi en betydelig kostnadsreduksjon allerede fra årsskiftet 1997/98, opplyser selskapet overfor Oslo børs.

Autronicas driftsresultat første halvår ble et tap på 2,2 millioner kroner - en bedring på et par hundre tusen sammenliknet med samme periode i fjor.

Tabell: Nøkkeltall Navia-konsernet, første halvår 1997. Alle tall i millioner kroner (96-tall er proforma).

Første halvår 1997 Første halvår 1996
Driftsinntekter 172,8 (177,3)
Driftsresultat -33,8 ( 11,4)
Res. før skatt/min. -41,6 ( 10,3)
Res. før skatt -41,8 ( 9,9)
Omløpsmidler 265,8 (287,0)
Sum eiendeler 705,3 (320,4)
Korts. gjeld 155,9 ( 83,0)

Det mest positive med Naviautviklingen er at konsernet, gjennom Navia Aviation, har hatt en god ordreinngang i løpet av sommeren.

Innen lufttrafikkontroll har selskapet vunnet kontrakter verdt tilsammen ti millioner kroner på Fiji, i Mongolia og i Nord-Korea. For kystradio er det inngått avtaler for ti millioner kroner i Kina og på Grønland, mens det innen instrumentlandingssystemer nylig er inngått kontrakter i Spania, Tsjekkia, tidligere Jugoslavia, Danmark og Kina. Navia Aviation har også inngått avtale om leveranse av et kalibreringssystem for instrumentlandingssystemer til Colombia til en samlet verdi av 20 millioner kroner.

En time før børsens stengetid tirsdag hadde Navia-aksjen sunket med 9,43 prosent - det vil si en nedgang i aksjekursen på kr. 2,50.

Til toppen