Navision gikk 18 prosent fram med Damgaard

I fjor fusjonerte de to store danske økonomisystem-leverandørene Navision og Damgaard. Det første årsregnskapet viser 1,5 milliarder kroner i omsetning, 18 prosent fram.

I fjor fusjonerte de to store danske økonomisystem-leverandørene Navision og Damgaard. Det første årsregnskapet viser 1,5 milliarder kroner i omsetning, 18 prosent fram.

Navision-konsernet innfridde prognosene for det første regnskapsåret med Damgaard-fusjonen. Omsetningen økte med 18,7 prosent til 1496 millioner danske kroner. Primært driftsresultat (EBITA) ble 229 millioner danske kroner, tilsvarende 15,3 prosent av omsetningen. Fjorårets proforma regnskap ga et primært driftsresultat på 127 millioner danske kroner.

Konsernet er svært fornøyd med resultatet, og peker på at man trass i vanskelige markedsforhold klarte å opprettholde vekst på alle markeder unntatt Danmark. Det fortsetter sin internasjonale ekspansjon, og har nylig etablert kontorer i Russland og India, og inngått en distribusjonsavtale for Latin-Amerika.

For Norges vedkommende er ikke fusjonen fullført, slik at både Navision Software Norge AS og Damgaard AS er store aktører på markedet.

I regnskapsåret 2001/2002 forventer konsernet ytterligere 18 prosent omsetningsvekst, samt en bedring av ebita-marginen til 17 prosent.

Ifølge konsernet bekrefter årets resultat at det er lønnsomt å satse på en alt-i-ett løsning som kombinerer CRM, e-handel og ERP.

Til toppen