Navlebeskuing ga dårlige Win.HLP-tall

- For Win.HLP har 1997 vært preget av navlebeskuing, sa administrerende direktør Shahzad Rana i Win.HLP da han fredag la fram fjorårsresultatet. Navlebeskuingen kostet selskapet 700.000 kroner på bunnlinjen i forhold til året før.

En økning i omsetningen fra 16,1 millioner kroner i 1996 til 24,7 millioner kroner i 1997, ga negativt utslag på bunnlinjen i Micro Holding Invest-kontrollerte Win.HLP. Selskapet økte driftskostnadene med 64 prosent - ifølge Win.HLP et resultat av økte lønnskostnader og uregelmessige kostnader i forbindelse med flyttingen av virksomheten til nye lokaler på Lysakerlokket utenfor Oslo.

Selskapet fikk et resultat før skatt i 1997 på én million kroner, mot 1,7 millioner året før.

Win.HLP måtte dessuten legge ned Screen.Design, en virksomhet som hadde til hensikt å hjelpe bedrifter å profilere seg på Internett. Screen Design påførte selskapet et kostnadsført tap på 541.000 kroner.

- Screen Design var tydeligvis ni måneder for tidlig ute. Selskapet konkurrerte i et marked som fortsatt er preget av en rekke useriøse selskaper. Å konkurrere med disse på pris ble en vanskelig oppgave, sa administrerende direktør i Win.HLP, Shahzad Rana, under fredagens resultatfremlegging. Han forklarte at 1997 har vært et selvransakelsens år for Win.HLP.

- Året har vært preget av navlebeskuing, men denne prosessen har vært nødvendig, sa Rana, som forøvrig fremhevet at utviklingen av @ctiv trade-konseptet går etter planen. Systemet er et handelsgrensenitt for Internett, og foreløpig er systemet ferdigtilpasset SAP og PC-Systemers Rubicon. I tillegg utfører selskapet skreddersøm av produktet. En slik skreddersøm er blant annet utført for DnB, i forbindelse med at banken skal kunne tilby alle sine kundetjenester på Internett.

- Vi deltok i dette prosjektet som nest største leverandør inntil nylig. Den største leverandøren, Andersen Consulting, gjorde imidlertid ikke jobben sin, og dermed ble vi nummer én, sa Rana, som også kunne fortelle at selskapet har gjennomført et større prosjekt for Telenor Bedrift der Win.HLP har implementert løsningen som et registreringssystem for Microsoft-lisenser.

For neste år regner Win.HLP med fortsatt kraftig vekst i omsetningen, og målet er å lande på mellom 35 og 40 millioner kroner. Antall ansatte vil også øke. Fra dagens 36 ansatte mener selskapet det er realistisk å nå 50 i løpet av året. Et av incentivene som vil benyttes for å tiltrekke seg kvalifisert arbeidskraft er å gi de ansatte eierandeler i selskapet, og ledelsen har fått fullmakt til å utstede tre millioner nye aksjer til dette formål.

Eiersitsen i selskapet før emisjonen er at Micro Holding Invest kontrollerer 63 prosent og PC-Systemer 25 prosent. Resten er fordelt mellom ansatte og mindre aksjonærer.

Til toppen