Navnebrødre møtes for å skille Mind fra Mind

Det norske IT-selskapet Mind AS fortvilte da det svenske internett-konsulentselskapet Mind Innovative entret det norske IT-markedet. Både TV-aksjonen med Amnesty og en fersk annonsekampanje har ført til forveksling av merkenavn.

Det norske IT-selskapet Mind AS fortvilte da det svenske internett-konsulentselskapet Mind Innovative entret det norske IT-markedet. Både TV-aksjonen med Amnesty og en fersk annonsekampanje har ført til forveksling av merkenavn.

Mind AS er et norsk-eid selskap som har eksistert siden 1997. Hovedkontoret er på Lysaker utenfor Oslo. Mind AS har 20 fast ansatte som alle er medeiere i selskapet. Lysaker-bedriften leverer IT-tjenester innen nettverk, infrastruktur, prosjektledelse og programmering og er også dypt involvert i noen Internett-prosjekter.

Mind Norge AS er et datterselskap av det svenske internett-konsulentselskapet Mind Innovative som gikk inn i det norske markedet i år. Mind Norge opererer først og fremst med rådgiving og levering av tjenester for internettløsninger.

Forvirringen var stor og forbannelsen enda større da det i digi.nos spalter ble stilt spørsmål om sikkerheten rundt Amnestys TV-aksjon hvor et norsk selskap ved navn Mind var involvert.

Les:


Mind AS på Lysaker ble helt uskyldig offer for mange henvendelser fra aktører som lurte på hva som skjedde i forbindelse med TV-aksjonen i regi av Amnesty International. Det andre selskapet, Mind Norge AS, hadde stått ansvarlig for betalingsløsningen på Internett og fikk kritikk for manglende sikkerhet.

Daglig leder Boyd Hermansen i Mind AS ringte til redaksjonen i digi.no for å oppklare forvekslingen i forbindelse med TV-aksjonen. Han opplyste at han tidligere hadde meldt fra om problemet til Brønnysund-registeret.

Et av hovedproblemene i forbindelse med TV-aksjonen var at Lysaker-selskapet Mind AS også jobbet med internettsikkerhet.

Mandag denne uken kjørte Mind Norge AS i gang en annonsekampanje i norske næringlivsaviser som bidro til ytterligere forvirring. Ved å fokusere på merkevaren Mind i annonseteksten, blomstret mulighetene for forveksling opp på ny.

Dermed tok Boyd Hermansen på mandag kontakt med Mind Norge og daglig leder Michael Bergman. De ble til slutt enige om å møtes.

I dag har de to partene oppklaringsmøte.

- Vi håper på en fredelig løsning, sier Antoni Pisani i forkant. Han er informasjonsansvarlig for Mind Norge.

- Vi innser at det kan ligge en fare for forveksling her og håper vi kan løse dette, sier han.

Ett av problemene er blant annet at kun et av selskapene kan sitte med domenet www.mind.no. Det er det Mind AS som har sikret seg, mens Mind Norge stadig har inngang via det svenske domenet www.mind.se.

Bergman, som er svensk, synes det er rart at ikke Brønnøysund har reagert overfor dem.

- Vi skulle forvente at de ville dra i gang en prosess. Vi er innstilt på å ordne dette på en annen måte enn juridisk, sier han.

Til toppen