Navnløs nordisk telekjempe

Selv om den nye nordiske telekjempen enn så lenge er navnløs, understreket representanter for de to eierne, samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll og den svenske næringsminister Björn Rosengren, at det nye teleselskapet blir et stort nordisk selskap med fokus på fremtiden.

Selv om den nye nordiske telekjempen enn så lenge er navnløs, understreket representanter for de to eierne, samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll og den svenske næringsminister Björn Rosengren, at det nye teleselskapet blir et stort nordisk selskap med fokus på fremtiden.

Det nye nordiske teleselskapet, som skal døpes senere, omsetter for 77 milliarder kroner, har et driftsresultat på 12 milliarder kroner og en egenkapital på 43 milliarder kroner om en legger 1998-tallene til grunn. Selskapet har vel 51.000 ansatte. Synergieffektene av fusjonen beregnes til to-tre milliarder kroner i år 2002.

Både Fjærvoll og Rosengren sa seg fornøyde med avtalen som skal legges fram for de to nasjonenes nasjonalforsamlinger den 16. april.

- Dette skal være et sterkt nordisk selskap, sa Rosengren på pressekonferansen i Stockholm. Han understreket at selskapet også blir etablert for å skape ny virksomhet og arbeidsplasser.

- Dette er det beste for Norge og Sverige, slo han fast.

Hans kollega Fjærvoll sa at det er viktig for eierne å videreføre de oppgavene og det ansvaret som de to selskapene har i dag og at sammenslåingen skjer med utgangspunkt i likeverdighet.

- Vi overlater det som har med selskapet å gjøre til selskapets ledelse, sa de to ministrene, noe som betyr at eierne ikke har engasjert seg i debatten om hvilke direktører som skal lede hvilket selskap, eller hvor disse skal ligge. Rosengren sa endog at forretningsområdenes lokalisering er opp til selskapet basert på forretningsmessige kriterier, som gjerne kan ende med at et område får hovedkontor et helt annet sted enn i Norge eller Sverige.

Det er bestemt at styret i det nye selskapet skal ha 12 medlemmer, to fra de ansatte i Norge, to fra de ansatte i Sverige og åtte øvrige styremedlemmer med fire fra hvert land. En av disse blir styreleder Jan Stenberg.

Eierne har bestemt seg for at verdifordelingen i det nye selskapet skal være 40/60 i Telias favør. Rosengren kommenterte debatten i Sverige om verdivurderingen av selskapet med å si at de svenske rådgiverne fortalte oss at Telia var verdt 63-65 prosent, mens Telenors rådgivere fortalte at Telenor var verdt 43-44 prosent. - Denne vurderingen ble gjort to ganger, og endte med et kompromiss på 40/60.

Deler av grunnlaget for verdivurderingen vil ligge ved proposisjonene som de to nasjonalforsamlingene får i april.

Til toppen