NAVs akutte IT-problem skal være løst

Feilretting fra Oracle gjenopprettet normal drift, sier IKT-direktør Nina Aulie.

NAVs akutte IT-problem skal være løst

Digi.no skrev tidligere i dag om problemer i Arena, et av de viktigste saksbehandlerverktøyene i Nav, som bidro til å skape en håpløs arbeidssituasjon for de ansatte.

    Les også:

I en e-post fra kommunikasjonsrådgiver Marianne Pedersen i Nav har vi mottatt følgende uttalelse fra IKT-direktør Nina Aulie:

-- Problemsituasjonen som NAV har hatt med Arena, skyldes en teknisk oppgradering av Oracle-programvaren i den underliggende databasen til saksbehanderløsningen Arena og feil i løsningen i etterkant av denne oppgraderingen. Feilsituasjonen har vært isolert til Arena og det er derfor ikke riktig slik Digi refererer, at feilsituasjonen ligger i samhandlingen mellom Windows, Citrix og Oracle.

Aulie forteller videre at Oracle har levert en feilretting, og at alle brukerne i Nav har hatt normal tilgang til Arena i dag.

-- Det er ikke rapportert om tregheter i løsningen, skriver Aulie.

Aulie kommenterer ikke digi.nos referat av Nav-ansattes negative erfaringer med et annet system, Gosys, som fungerer som et lim mellom Arena og andre interne IT-verktøy.

I samtale med digi.no understreker kommunikasjonsrådgiver Marianne Pedersen at utbetaling av ytelser har gått som normalt gjennom hele den vanskelige perioden for Arena, dvs fra slutten av november.