NC-er er blitt trendy

En undersøkelse gjennomført av IDG-publikasjonen Network World tyder på at større amerikanske bedrifter vil ty til nc-er - "network computers" - framfor pc-er når de skal oppgradere dumme terminaler.

En undersøkelse gjennomført av IDG-publikasjonen Network World tyder på at større amerikanske bedrifter vil ty til nc-er - "network computers" - framfor pc-er når de skal oppgradere dumme terminaler.

Av 500 store amerikanske bedrifter, sier 62 prosent at de sannsynligvis vil installere nc-er (network computers) i løpet av de nærmeste 12 månedene. Når tidshorisonten utvides til 36 måneder, øker andelen til 77 prosent.

45 prosent av de undersøkte selskapene sier de vil installere nc-er som erstatning for dumme terminaler, ikke for eksisterende pc-er.

En annen tendens som refereres fra undersøkelsen, er at i valget mellom Microsoft og Netscape som hoved plattform for web-server, faller 39 prosent for Microsot, mot 32 prosent for Netscape.

Et tredje poeng er at 62 prosent øker investeringene i båndbredde, mens bare 20 prosent øker investeringene i datakraft kommende år.

Selskapene i undersøkelsen investerer årlig minst 5 millioner USD i datanettverk, og har minst 1000 ansatte.

Til toppen