NC er OK, men PC-en er krumtappen for en personlig web

I sin åpningstale til Comdex-messen anerkjente Bill Gates tynne klienters berettigelse. Han vil til og med lage noen selv. Men utstrakt bruk av Internett, og særlig den "personlige web", forutsetter en fet PC fullstappet med Microsofts programvare.

I sin åpningstale til Comdex-messen anerkjente Bill Gates tynne klienters berettigelse. Han vil til og med lage noen selv. Men utstrakt bruk av Internett, og særlig den "personlige web", forutsetter en fet PC fullstappet med Microsofts programvare.

Gates kom så vidt innpå myndighetenes søksmål mot Microsoft, der dommeren nettopp har uttrykt sitt syn på sakens fakta på en måte som ikke levner tvil om at han vil ta parti for myndighetene. Microsoft-sjefen etterlyste gode advokat-vitser og takket for all den støtten han hadde fått, før han gikk videre for å fortelle hvordan framtida vil bli. Comdex Fall '99


Hovedpoenget til Gates, er at skal du dra nytte av alle de personrettede tjenestene som vil leveres over nettet, trenger du en PC. Datahistorien forteller at databehandling har beveget seg mot det personlige, og utviklingen av web-en speiler den samme tendensen.

- Web-en vil bli mer og mer personlig, sa Gates.

- I løpet av noen få korte år har vi sett hvordan databehandlingen er blitt til personlig databehandling, og nå kommer vi til se hvordan World Wide Web blir til den personlige web.

Til den personlige datamaskin hører den personlige web, og omvendt. Selv om mange ulike typer apparater vil gis tilgang til web, vil mange av dem fungere i lag med en fullverdig PC. En PC vil fortsatt kreves for å samle og organisere personlige data som bilder og dokumenter, mener Microsoft-sjefen.

Gates mener denne erkjennelsen avvises av en rekke av hans konkurrenter, i særlig grad Sun. Han mener Sun og andre tilhører en anti-PC-koalisjonsjon som har til hensikt å tvinge alle over på en modell der bare tynne klienter godtas. Han mener dette vil medføre en "umyndiggjøring" ("disempowerment") av individuelle brukere.

Opp mot denne umyndiggjøringen, tar Gates og Microsoft på seg å lede an i kampen for individets rett til "personlig" datakraft og en "personlig" web.

Dette korstoget for det personlige er i tråd med kjente eldre Microsoft-kampanjer, blant annet slagord som "a computer on every desk" og "information at your fingertips". Det kan også betraktes som et utspill i den pågående debatten om Microsoft i lys av dommerens kjennelse. Microsoft er angrepet av en allianse bestående av misunnelige konkurrenter, reguleringskåte politikere og uforstandige dommere. Alliansen truer med å frata Microsoft muligheten til å tilfredsstille forbrukernes behov. Hva er da mer naturlig enn å ta forbrukernes parti, og satse på det tradisjonelle amerikanske temaet med den lille mann mot et urettferdig rettssystem, manipulert av "big business" og "big government"?

For hva er det den "personlige web" forutsetter? Gates svar er enkelt: Det forutsetter én arkitektur, slik at utviklere kan skrive en applikasjon én gang og få den til å kjøre på ethvert apparat - bare det drives av en form for Windows.

- Kode kan kjøres på en PC, på et Internett apparat eller som en tjeneste på en server, sa Gates i talen. - Du trenger én arkitektur.

Bare siden nyttår har Microsoft investert minst ni milliarder dollar i oppkjøp og investeringer i andre selskaper, for å sikre at denne arkitekturen får innpass i nye nettsteder og bredbåndaksess. Microsoft er i ferd med å legges om fra programvareleverandør til allsidig leverandør innen innhold og infrastruktur. Ikke noe rart i at Gates ønsker en mer "personlig" web.

Mer om Microsoft på Comdex


Til toppen