NEC lanserer ny parallelldatamaskin

NEC hevder å være de første til å utvikle en datamaskinarkitektur som integrerer distribuert delt minne- og meldingskommunikasjonsarkitekturen.

NEC hevder å være de første til å utvikle en datamaskinarkitektur som integrerer distribuert delt minne- og meldingskommunikasjonsarkitekturen.

NEC annonserte nylig sin Cenju-4 parallelldatamaskin. Sammenlignet med den tidligere Cenju-3 modellen, er det maksimale antall prosesseringsnoder i den nye maskinen fire ganger så stort, det vil si 1024 noder. Maksimalytelsen er 400 gigaflops og maksimal minnestørrelse er 512 GB, begge 32 ganger så store som for Cenju-3.

NEC forteller til Newsbytes at de oppnådde integrasjon av distribuert delt minne-arktitekturen og meldingskommunikasjonsarkitekturen ved å bruke to LSI-brikker (large scale integrated circuit) som de selv har utviklet. Én er en minnekontroller med kommunikasjonsfunksjon og den andre er en høyhastighets nettverkssvitsj som samtidig kan sende og motta pakker fra flere noder. Dette gjør at overføringshastigheten mellom nodene er på 200 MB/sekund. Dette er fem ganger raskere enn for den forrige modellen.

Sett fra programvarens synspunkt, opptrer datamaskinen som et enkel-node system. Dette kommer av at det brukes en MACH mikrokjerne. Uten denne kjernen ville datamaskinen ha opptrådt som et system bestående av mange noder.

Minnearkitekturen tilbyr flere karakteristiske trekk, inkludert bruken av en global minneadresse som er 40 bit lang. Dette gjør at hele det 512 gigabytes store minnet kan aksesseres direkte. Det er også automatisk, maskinvarebasert cache-minne konsistens i cache-tidsluker, noe som betyr at flere noder kan lese og skrive til den samme adressen uten at det oppstår cache-konflikter.

Minnesidene for jobber fordeles inn i minnesider for delt minne og minnesider for meldingskommunikasjon. Dette betyr at delt minne kan brukes for hyppige overføringer av små mengder data, mens meldingskommunikasjon vil brukes for å overføre store datamengder.

Maskinen bruker VR10000 node prosessorer som kjører på 200 MHz. Det har hver en L1 cache på 32 Kb felles for både instruksjoner og data, og en L2 cache på 1 Mb SSRAM (synchronous static random access memory). Lokalt minne kan være mellom 64 og 512 MB og som tilvalg leveres en intern harddisk på størrelser mellom 2.1 og 4.3 GB. Minimum konfigurasjon er åtte noder, og maksimum konfigurasjon er 1024 noder. Hovedminnet kan være mellom 0.5 og 512 Gb, og et flertrinns tilkoblingsnettverk (200 Mbps) brukes mellom nodene.

Salget av det nye systemet har nettopp startet og leveringen vil begynne i desember. Systemprisen er 38 millioner yen (ca. 2.45 millioner kroner). For å oppfordre til bruk av parallellprosessor plattformen, har NEC offentliggjort kildekoden til operativsystemet, skriver Newsbytes.

Til toppen